Obras - 495655-2018

10/11/2018    S217    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Trabajos de construcción

2018/S 217-495655

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-435465)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polonia
Persona de contacto: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Dorota Ciołkowska, Magdalena Michalska
Teléfono: +48 426384888
Correo electrónico: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Número de referencia: DOA-ZP-III.271.92.2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Na przedmiot zamówienia składają się 2 zadania.

Zadanie I. Remont i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio.

Zakres robót obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 75/77 w tym adaptację obiektu pofabrycznego dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna z jego nieznaczną rozbudową oraz nadbudowę od strony ulicy Sienkiewicza wraz z przystosowaniem do pełnienia nowej funkcji tj. siedziby Teatru Pinokio wraz z przestrzenią dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno – społecznej oraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni.

Zadanie II. Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta- Sienkiewicza.

Zakres robót obejmuje stworzenie ciągu pieszo jezdnego tj. przebicia wewnątrzkwartałowego pomiędzy ww. ulicami i obejmuje także budowę oświetlenia, kanalizacji dla światłowodów, jak i usunięcie kolizji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-435465

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: