Obras - 495671-2018

10/11/2018    S217    - - Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Polonia-Radom: Trabajos de construcción

2018/S 217-495671

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
Radom
26-600
Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Gauze
Teléfono: +48 483831602
Correo electrónico: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Fax: +48 483831601
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wodociagi.radom.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Obozisko w Radomiu – etap I

Número de referencia: DZ/88/2017
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45100000
45111200
45111300
45231300
45232440
45232130
44130000
45232000
45232100
45232452
45232423
45233140
45233142
45310000
45311000
45315600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wybrane rejony i ulice miasta Radomia

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę:

1. sieci wodociągowej wraz z przyłączami z PE o średnicach 40-160 mm i długości 2,3 km.

2. kanalizacji sanitarnej z PP o średnicach 160-250 mm (kanalizacja grawitacyjna) oraz z PE o średnicy 90 mm (kanalizacja tłoczna). Długość kanalizacji sanitarnej do realizacji wynosi 1,9 km. Kontrakt obejmuje również budowę 2 szt. przepompowni sieciowych.

3. kanalizacji deszczowej z PE, PP, PVC o średnicach 200-500 mm i długości 0,6 km.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/10/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.02.03.00-00-0073/17

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 024-050288

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
31/01/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Marcin Maj Instal Glob
Rzeczków 76
Rzeczków
26-680
Polonia
Código NUTS: PL921
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Sławomir Kruk Techpol
Brzustwoska 74a
Radom
26-600
Polonia
Código NUTS: PL921
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 429 167.87 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45000000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45111200
45232130
45232452
45111300
45231300
45232440
45233140
45233142
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ulice:. Parkowa, Torfowa, Niska, Śniadeckich i Solna w Radomiu

VII.1.4)Descripción del contrato:

1) Frezowanie dodatkowych 6 cm nawierzchni warstwy bitumicznej w ul. Parkowej.

2) Wykonania dodatkowych sięgaczy kanalizacji deszczowej od kanału głównego zlokalizowanego w ul. Parkowej w kierunku ulic: Torfowej, Niskiej i Solnej.

3) Zmiana technologii wykonania sieci wodociągowej w ul. Śniadeckich i Parkowej z wykopu otwartego na przewiert horyzontalny oraz zmiana typów hydrantów na hydranty nadziemne.

4) rozliczenie podłączeń za pomocą łączników RK.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/10/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 642 834.15 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Marcin Maj Instal Glob
Rzeczków 76
Rzeczków
26-680
Polonia
Código NUTS: PL921
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Sławomir Kruk Techpol
Brzustowska 74a
Radom
26-600
Polonia
Código NUTS: PL921
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Zwiększenie zakresu i zmiana technologii wykonywanych robót (patrz pkt.VII.1.4) i związana z tym zmiana w wycenionym przedmiarze robót oraz zmiana w wysokości całości wynagrodzenia

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Zmiana wykonawcy, z uwagi na konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej, spowodowało by wydłużenie terminu realizacji zamówienia głównego. Zmiana wykonawcy wygenerował by również dodatkowe koszty związane z przygotowaniem nowego, niezależnego zaplecza budowy jak również spowodowałoby niepotrzebne problemy związane z organizacją i koordynacją robót pomiędzy dwoma wykonawcami

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 429 167.87 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 642 834.15 PLN