Suministros - 495682-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información previa sin convocatoria de concurso - No procede 

Dinamarca-Kolding: Materiales de construcción diversos

2018/S 217-495682

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
Skovvangen 28
Kolding
6000
Dinamarca
Persona de contacto: Anne-Mette Runge Madsen
Correo electrónico: arm@ifirs.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/94690740.aspx

Dirección del perfil de comprador: http://www.ifirs.dk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uddannelsesinstitution
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Høring på udbud af træ og bygningskomplementerende produkter

II.1.2)Código CPV principal
44190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af træ og bygningskomplementerende produkter.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæsige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

FIRS beder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 22.11.2018 kl. 12:00.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44191000
44221000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK
II.2.4)Descripción del contrato:

IFIRS udbyder træ og bygningskomplementerende produkter på vegne af IFIRS' medlemsskoler.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om evt. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af IFIRS.

IFIRS vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Høringsmaterialet består af:

— Udkast til kontrakt,

— Udkast til udbudsbetingelser,

— Udkast til foreløbigt sortiment af varekategorier samt numre.

Ordregivers tilbudslistes (ikke vedhæftet denne høring) angivne varekategorier er nummereret efter angivelser af varekategorier på ByggeBasen.dk og dertilhørende nummerering. Den tilhørende varekategoritekst må endvidere betragtes som værende arbejdstekst og er derfor ikke nødvendigvis retvisende. Det vil altså i stedet være ovennævnte nummerering pr. varekategori, som vil være gældende for sortimentet i tilbudslisten.

Der ønskes således svar på, hvorvidt varekategorierne er retvisende og om nummereringen er gældende for hele branchen.

Høringssvarene bedes fremsendt som ét dokument via fanen kommunikation i Mercell.

Høringssvar bedes henvise til, hvad i udbudsmaterialet, kontrakten eller varekategorierne, kommentaren vedrører.

— Eks. udbudsmaterialet, afsnit XX,

— Eks. varekategori (kommentarer kan angives i excel-filen ved siden af den relevante celle).

De ovenstående filer er vedhæftet i Word og Excel filer, således at der ligeledes kan indsættes kommentarer direkte i dokumenterne.

Hvis der er behov for uddybning af kommentarer, vil IFIRS tage telefonisk kontakt til de leverandører, der er kommet med kommentarer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 22.11.2018 kl. 12:00.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
21/12/2018

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018