Suministros - 495843-2018

10/11/2018    S217

Sverige-Jönköping: Livsmedel, drycker, tobak o d

2018/S 217-495843

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0530
Postadress: Stadskontoret
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Caroline Axelsson
E-post: caroline.axelsson@jonkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvlifrfkd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvlifrfkd&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Livsmedel

Referensnummer: 16/350
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtal för inköp hos grossist av kolonial, djupfryst, färskt kött och chark.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende livsmedel till framförallt skolor, förskolor och äldreomsorg inom Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har tecknat avtal med en distributör som ska utföra samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping kommuns enheter.

Omfattning

Upphandlingen avser livsmedel inom områdena kolonial, allt djupfryst, färskt kött och chark.

Jönköpings kommun är även Fair Trade City och arbetar aktivt med att öka andelen rättvisemärkta varor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15110000 Kött
15119600 Fiskkött
15310000 Potatis och potatisprodukter
15331100 Färska eller frysta grönsaker
15331150 Bearbetade baljväxter
15500000 Mejeriprodukter
15811000 Brödprodukter
15811100 Bröd
15860000 Kaffe, te och liknande produkter
15861000 Kaffe
15894700 Charkuterivaror
15896000 Djupfrysta livsmedel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtal för inköp hos grossist av kolonial, djupfryst, färskt kött och chark.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende livsmedel till framförallt skolor, förskolor och äldreomsorg inom Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har tecknat avtal med en distributör som ska utföra samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping kommuns enheter. Det innebär att antagen anbudsgivare enbart kommer att leverera till en leveransadress.

Omfattning

Upphandlingen avser livsmedel inom områdena kolonial, allt djupfryst, färskt kött och chark.

Antalet nuvarande beställande enheter och frekvensen av beställningar framgår av bifogad bilaga Beställningsfrekvens och GLN.

Antalet beställande enheter kan minska och tillkomma under avtalstiden.

Jönköpings kommun har som mål att öka andelen ekologiska livsmedel till 30 % fram till 2020.

Jönköpings kommun är även Fair Trade City och arbetar aktivt med att öka andelen rättvisemärkta varor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/01/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/11/2018