Árubeszerzések - 49586-2018

02/02/2018    S23    - - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Gépjárművek

2018/S 023-049586

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 216-450061)

Legal Basis:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Kft.
AK24320
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34311053
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.1)Név és címek
Északdunántúli Vízmű Zrt.
AK02211
Sárberek 100.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kasszány Erika
Telefon: +36 34311766
E-mail: kasszany.erika@edvrt.hu
Fax: +36 34311595
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.edv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.edv.hu

I.1)Név és címek
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK17915
Kossuth Lajos utca 5.
Szolnok
5000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Károly
Telefon: +36 203118347
E-mail: szabo.karoly@trvzrt.hu
Fax: +36 45425979
NUTS-kód: HU322

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.trvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.trvzrt.hu

I.1)Név és címek
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
AK01805
Kodály Zoltán út 3.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széles Tibor
Telefon: +36 309670582
E-mail: szelest@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316199
NUTS-kód: HU12

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dmrvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.dmrvzrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új haszongépjárművek beszerzése az ÉDV Zrt., a TRV Zrt. és a DMRV Zrt. részére pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Részletes Műszaki Specifikációban meghatározott haszongépjárművek beszerzése a sikeres átadás-átvételt követően megkezdődő 84 havi futamidejű pénzügyi lízingkonstrukció keretében történő beszerzése az ÉDV Zrt., a TRV Zrt. és a DMRV Zrt. részére az Univerzál Beszerző Kft. lebonyolításában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 216-450061

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A következő helyett:

Hivatalos név:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám:

AK17915

Postai cím:

Kossuth Lajos utca 5.

Város:

Szolnok

NUTS-kód:

HU322 Postai irányítószám:

5000 Ország:HU

Kapcsolattartó személy:

Szabó Károly Telefon:

+36 203118347

E-mail:szabo.karoly@trvzrt.hu

Fax:

+36 45425979

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.trvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) www.trvzrt.hu

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.1
Rész száma: 5.
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés
A következő helyett:

Platós tehergépjárművek beszerzése a TRV Zrt. számára pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.2
Rész száma: 5.
A módosítandó szöveg helye: További CPV-kódok
A következő helyett:

34100000-8

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:

NUTS-kód: 1 HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5.
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

A Részletes Műszaki Specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, 13 db új platós tehergépjármű beszerzése a TRV Zrt. részére pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – tehergépjárművek megajánlására van lehetőség.

A tehergépjárművek részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Specifikáció " tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú tehergépjárműveket kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (2) bek.)

Lízing konstrukció: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,

Futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 84 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

Finanszírozás devizaneme: HUF,

Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 4 % értéket.

Ajánlatkérők a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesítik a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a gépjárműre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 24 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 5.
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 -

1 1. Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4 % kamatfelár összege) 15

2 2. Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott gépjármű átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (min. 30,- max. 180 naptári nap, (naptári napban megad 15

3 3. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15

4 4. Garantált üzemképességi mutató vállalása a kötelező 24 hónap jótállási időszak alatt %-ban megadva (minimum 90 %- maximum 100 %) 5

() Költség kritérium 1, 20 -

(x) Ár - Súlyszám: 21 50

() Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.7
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
A következő helyett:

Az időtartam hónapban: 90 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható () igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.10
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Változatokra vonatkozó információk
A következő helyett:

Elfogadható változatok () igen (x) nem

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.11
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Opciókra vonatkozó információ
A következő helyett:

Opciók () igen (x) nem

Opciók ismertetése:

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.13
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A következő helyett:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.1
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés
A következő helyett:

Gumihevederes mini kotrógépek beszerzése a TRV Zrt. számára pénzügyi lízingkonstrukció keretében

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.2
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További CPV-kód(ok
A következő helyett:

Fő tárgy 34100000-8

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:

NUTS-kód: 1 HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A Részletes Műszaki Specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, azonos gyártmányú és típusú, 13 db új gumihevederes mini kotrógép beszerzése pénzügyi lízing konstrukció keretében.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – kotrógép megajánlására van lehetőség.

A kotrógépek részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Specifikáció" tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú kotrógépeket kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (2) bek.)

Lízing konstrukció: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,

Futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 84 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

Finanszírozás devizaneme: HUF,

Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 4 % értéket.

Ajánlatkérők a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesítik a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a gépjárműre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 24 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, hidraulikus vezérlő rendszer

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 -

1 1. Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4 % kamatfelár összege) 15

2 2. Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott gépjármű átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (min. 30,- max. 180 naptári nap, (naptári napban megad 15

3 3. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15

4 4. Garantált üzemképességi mutató vállalása a kötelező 48 hónap jótállási időszak alatt %-ban megadva (minimum 90 %- maximum100 %) 5

() Költség kritérium 1, 20 -

(x) Ár - Súlyszám: 21 50

() Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.7
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
A következő helyett:

Az időtartam hónapban: 90 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható () igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.10
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Változatokra vonatkozó információk
A következő helyett:

Elfogadható változatok () igen (x) nem

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.11
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Opciókra vonatkozó információ
A következő helyett:

Opciók () igen (x) nem

Opciók ismertetése:

Helyesen:
Szakasz száma: II.2.13
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A következő helyett:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Helyesen:
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A következő helyett:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.)K.r. 1.§(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya (az 1.-6. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése) szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot kell csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével), a szerződés ellenértékét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell a megajánlott termék gyártójára vonatkozó, érvényes ISO 9001, vagy a gyártó azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által kiállított igazolás másolatát, vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírását.

M3) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott haszongépjármű(vek) típusbizonyítványait a Kbt. 21.§ (1) bekezdés h.) pontja, illetőleg a 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdés szerint.

Folytatás a következő pontban.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.)Korm. rend.24.§(1)bekezdésére.

Helyesen:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.)K.r. 1.§(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya (az 1.-4. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése) szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot kell csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével), a szerződés ellenértékét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell a megajánlott termék gyártójára vonatkozó, érvényes ISO 9001, vagy a gyártó azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által kiállított igazolás másolatát, vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírását.

M4) Az Ajánlattevőnek a 321/2015. Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján igazolnia kell, hogy a megajánlott gépjármű motorja a megfelelő környezetvédelmi besorolással rendelkezik.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.)Korm. rend.24.§(1)bekezdésére.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:

M/1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,

Az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 35 000 000 Ft,

A 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 37 000 000 Ft,

A 3. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 71 000 000 Ft,

A 4. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 102 000 000 Ft,

Az 5. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 136 000 000 Ft,

A 6. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 126 000 000 Ft értékű

A közbeszerzés tárgya - az 1.-6. rész haszongépjárművek lízingbe adása vagy értékesítése - szerinti (átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített referenciával.

Egy referencia több rész vonatkozásában is bemutatható. A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott termék gyártója nem rendelkezik a felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedései egyéb bizonyítékával.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott gépjárművek (lízingtárgyak) típusbizonyítványaival, egyedi gyártású járművek esetében az alapjármű típusbizonyítványával és járműösszeépítési engedéllyel, vagy forgalombahelyezési engedéllyel rendelkező „gyártási” tervdokumentációval.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása rosszabb, mint a műszaki leírásban részeként megadott követelmény (EURO6, munkagépek esetében rosszabb, mint EURO5, vagy TIER3.)

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az előző pont folytatása:

M4) Az Ajánlattevőnek a 321/2015. Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján igazolnia kell, hogy a megajánlott gépjármű motorja a megfelelő környezetvédelmi besorolással rendelkezik.

Helyesen:

M/1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,

Az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 35 000 000 Ft,

A 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 37 000 000 Ft,

A 3. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 71 000 000 Ft,

A 4. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 102 000 000 Ft,

A közbeszerzés tárgya – az 1.-4. rész haszongépjárművek lízingbe adása vagy értékesítése – szerinti (átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített referenciával.

Egy referencia több rész vonatkozásában is bemutatható. A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott termék gyártója nem rendelkezik a felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedései egyéb bizonyítékával.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása rosszabb, mint a műszaki leírásban részeként megadott követelmény (EURO6, munkagépek esetében rosszabb, mint EURO5, vagy TIER3.)

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A következő helyett:

Alamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1) A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bek. alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (az 1.-6. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdésére.

Helyesen:

Alamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1) A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bek. alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (az 1.-4. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdésére.

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelményei
A következő helyett:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának - az 1.-6. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése - nettó árbevétele

Az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 35 000 000,- forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 17 000 000,- forintot;

A 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 37 000 000,- forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 18 000 000,- forintot;

A 3. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 71 000 000,- forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 35 000 000,- forintot;

A 4. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 102 000 000,- forintot, vagy ezen évek valamelyikében az 51 000 000,- forintot,

Az 5. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 136 000 000,- forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 68 000 000,- forintot,

A 6. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 126 000 000,- forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 63 000 000,- forintot,

Helyesen:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának – az 1.-4. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése – nettó árbevétele

Az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 35 000 000 forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 17 000 000 forintot;

A 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 37 000 000 forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 18 000 000 forintot;

A 3. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 71 000 000 forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 35 000 000 forintot;

A 4. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 102 000 000 forintot, vagy ezen évek valamelyikében az 51 000 000 forintot,

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Lebonyolító a kiegészítő tájékoztatásokban felvetett kérdésekre és az azokra adni szükséges válaszok által igényelt hosszabb időre tekintettel az alábbi részeket törli az ajánlati felhívásból és a közbeszerzési dokumentumokból (műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás):

5. rész: Platós tehergépjárművek beszerzése a TRV Zrt. számára pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

6. rész: Gumihevederes mini kotrógépek beszerzése a TRV Zrt. számára pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

Törlésre kerül az M3 alkalmassági követelmény.

A módosítás következtében módosul az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum (műszaki specifikáció, szerződéstervezet, dokumentáció) mivel a módosítások következtében az ajánlattétel nem nehezebb, hanem könnyebb lett, az ajánlattételi határidő arányos meghosszabbítására kerül sor.