Suministros - 495916-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdynia: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 217-495916

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polonia
Persona de contacto: Ewa Szczęsna
Teléfono: +48 587260124
Correo electrónico: zp@szpitalepomorskie.eu
Fax: +48 587260338
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa asortymentu używanego na bloku operacyjnym i w szpitalu, elementów eksploatacyjnych wielorazowego użytku do sprzętu firmy Richard Wolf oraz elektrod do ablacji do systemu elektroanatomicznego

Número de referencia: D25E/251/9-27rj/17
II.1.2)Código CPV principal
33190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu używanego na bloku operacyjnym i w szpitalu, elementów eksploatacyjnych wielorazowego użytku do sprzętu firmy Richard Wolf oraz elektrod do ablacji do systemu elektroanatomicznego 3D.

2. Zamówienie obejmuje 13 zadań częściowych zwanych również pakietami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ, Zestawieniu parametrów wymaganych, który stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ – dotyczy zadania nr 13 oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1c do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 799 975.36 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33161000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa elektrod do operacji nosa i zatok oraz krtani kompatybilne z generatorem typu Emed ES 350 lub równoważnych

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa skali pomiarowej do OCŻ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny oferet: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa prowadnic do ukształtowania rurek intubacyjnych

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 8

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa pistoletów z igłą jednorazowego użytku do biopsji gruczołu krokowego

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 9

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa zestawów do podciśnieniowego leczenia ran kompatybilnych ze sprzetem Renosys

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 11

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa elementów zabezpieczających pacjenta na stole operacyjnym z możliwością mycia i dezynfekcji, wielorazowych kompatybilnych ze stołem operacyjnym

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 12

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa ostrzy do chirurgii szczękowej kompatybilne z napędem szybkoobrotowym CORE lub równoważnych

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 13

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa elektrod do ablacji do systemu elektroanatomicznego 3D

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60 %, termin dostawy zamówienia częściowego - waga 40 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 234-485731
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medim Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B
Piaseczno
05-500
Polonia
Código NUTS: PL91
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 31 966.21 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11A
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL84
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 142.64 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 5
Denominación:

Zadanie nr 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11A
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL84
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 7 461.72 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 8
Denominación:

Zadanie nr 8

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Skamex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Częstochowska 38/52
Łódź
93-121
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 35 251.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 9
Denominación:

Zadanie nr 9

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
Warszawa
02-823
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 53 805.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 11
Denominación:

Zadanie nr 11

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Maquet Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
Warszawa
02-823
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 27 540.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 12
Denominación:

Zadanie nr 12

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 11 826.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 13
Denominación:

Zadanie nr 13

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
Warszawa
02-135
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 696 780.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub/i kilka albo wszystkie części zgodnie z wyborem Wykonawcy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

4. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane:

a) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – zadania o numerach 6, 7, 8, 9 i 13;

b) w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy – zadania o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 i 12.

5. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium. Łączna wartość wadium dla wszystkich zadań wynosi 21 807,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedem). W przypadku składania ofert częściowych, oferty winny być zabezpieczone wadium zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ zawierającym podział kwoty wadium na poszczególne zadania. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia określono w części VII i VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określono w części IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. Wykonawcy, o których mowa w pkt 10 powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

13. Warunek określony w pkt VII ust. 1 ppkt 1) SIWZ, powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

14. Wszelkie nieuregulowane w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w przedmiotowym postępowaniu procedury określonej w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

6. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018