Prekės - 495921-2020

20/10/2020    S204

Rumunija-Bukareštas: Reagentai ir kontrastiniai preparatai

2020/S 204-495921

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Nacionalinis registracijos Nr.: 9524980
Adresas: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 021105
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Mihai Dan Caloinescu
El. paštas: achizitii@mateibals.ro
Telefonas: +40 212010980/3915
Faksas: +40 213186095
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.mateibals.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Spital
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Reactivi și consumabile SARS-CoV2

Nuorodos numeris: 9524980/2020/AP-1-12
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33696000 Reagentai ir kontrastiniai preparatai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

În cadrul procedurii vor fi achiziționați reactivi și consumabile SARS-CoV2 în vederea efectuării analizelor, conform caietului de sarcini și „Lista de loturi” la prezentul anunț.

Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 452 000.00 RON
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Trusă de detecție și cuantificare acid nucleic viral SARS-CoV2

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33696000 Reagentai ir kontrastiniai preparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantitati-Valori Reactivi și consumabile SARS-CoV2”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Recoltor cu mediu de transport

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33696000 Reagentai ir kontrastiniai preparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantitati-Valori Reactivi și consumabile SARS-CoV2”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 044-103347
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1759
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Trusă de detecție și cuantificare acid nucleic viral SARS-CoV2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
20/05/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 8
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Novaintermed S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 6220293
Adresas: Drumul Potcoavei nr. 5A, Pipera
Miestas: Voluntari
NUTS kodas: RO322 Ilfov
Šalis: Rumunija
El. paštas: licitatii-team@novaintermed.ro
Telefonas: +40 314011090
Faksas: +40 314011089
Interneto adresas: www.novaintermed.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 792 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 110 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1575
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Trusă de detecție și cuantificare acid nucleic viral SARS-CoV2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 8
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Novaintermed S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 6220293
Adresas: Drumul Potcoavei nr. 5A, Pipera
Miestas: Voluntari
NUTS kodas: RO322 Ilfov
Šalis: Rumunija
El. paštas: licitatii-team@novaintermed.ro
Telefonas: +40 314011090
Faksas: +40 314011089
Interneto adresas: www.novaintermed.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 062 800.00 RON
Mažiausios kainos pasiūlymas: 792 000.00 RON / Didžiausios kainos pasiūlymas: 792 000.00 RON į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1661
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Trusă de detecție și cuantificare acid nucleic viral SARS-CoV2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
08/05/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 8
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Novaintermed S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 6220293
Adresas: Drumul Potcoavei nr. 5A, Pipera
Miestas: Voluntari
NUTS kodas: RO322 Ilfov
Šalis: Rumunija
El. paštas: licitatii-team@novaintermed.ro
Telefonas: +40 314011090
Faksas: +40 314011089
Interneto adresas: www.novaintermed.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 792 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 330 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2495
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Trusă de detecție și cuantificare acid nucleic viral SARS-CoV2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/08/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 8
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Novaintermed S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 6220293
Adresas: Drumul Potcoavei nr. 5A, Pipera
Miestas: Voluntari
NUTS kodas: RO322 Ilfov
Šalis: Rumunija
El. paštas: licitatii-team@novaintermed.ro
Telefonas: +40 314011090
Faksas: +40 314011089
Interneto adresas: www.novaintermed.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 792 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 792 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3064
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Trusă de detecție și cuantificare acid nucleic viral SARS-CoV2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
14/10/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 8
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Novaintermed S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 6220293
Adresas: Drumul Potcoavei nr. 5A, Pipera
Miestas: Voluntari
NUTS kodas: RO322 Ilfov
Šalis: Rumunija
El. paštas: licitatii-team@novaintermed.ro
Telefonas: +40 314011090
Faksas: +40 314011089
Interneto adresas: www.novaintermed.ro
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 792 000.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 220 000.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: www.cnsc.ro
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: INBIMB – Compartiment juridic
Adresas: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 021105
Šalis: Rumunija
El. paštas: craluca@mateibals.ro
Telefonas: +40 212010980/3951
Faksas: +40 213186095
Interneto adresas: www.mateibals.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020