Prekės - 495930-2020

20/10/2020    S204

Bulgarija-Blagoevgrad: Kuras

2020/S 204-495930

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: „Yugozapadno darzhavno predpriyatie“ DP
Nacionalinis registracijos Nr.: 201627506
Adresas: ul. „Zora“ No. 18
Miestas: Blagoevgrad
NUTS kodas: BG41 Югозападен
Pašto kodas: 2700
Šalis: Bulgarija
Asmuo ryšiams: Milcho Demirevski
El. paštas: praven@uzdp.bg
Telefonas: +359 898529657
Faksas: +359 73884203
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.uzdp.bg
Pirkėjo profilio adresas: https://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/5/pr/239
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: управление на горски територии — държавна собственост, ловностопански дейности

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП и ЦУ на ЮЗДП ДП за 2020 г.

Nuorodos numeris: 02724-2020-0003
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09100000 Kuras
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Доставка на горива за нуждите на ТП „ДГС Земен“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 484.00 BGN
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09100000 Kuras
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BG41 Югозападен
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Териториалният обхват на ЮЗДП

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Доставка на горива за нуждите на ТП „ДГС Земен“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas
Paaiškinimas:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 977
Pavadinimas:

Доставка на горива за нуждите на ТП „ДГС Земен“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
23/09/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: „Виления“ ЕООД
Nacionalinis registracijos Nr.: 202519483
Adresas: ул. „Дупнишка“
Miestas: Радомир
NUTS kodas: BG315 Ловеч
Pašto kodas: 2400
Šalis: Bulgarija
El. paštas: vilenya@abv.bg
Telefonas: +359 886713841
Faksas: +359 886713841
Interneto adresas: https://www.vilenya.bg
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 484.00 BGN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 484.00 BGN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Договорът е сключен на „Софийска стокова борса“ АД. ТП „ДГС Земен“ е представлявано от член на борсата „Мазерини“ ЕООД, а „Виления“ ЕООД е представлявано от член на борсата „Еко Оренда“ ЕООД. Цените са достигнати от брокерите по време на борсова сесия.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Комисия за защита на конкуренцията
Adresas: бул. „Витоша“ № 18
Miestas: София
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
El. paštas: cpcadmin@cpc.bg
Telefonas: +359 29884070
Faksas: +359 29807315
Interneto adresas: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Съгласно ЗОП

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020