Suministros - 495936-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Skellefteå: Equipos elevadores para los servicios de atención sanitaria

2018/S 217-495936

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Skellefteå kommun
212000-2643
Inköpsenheten
Skellefteå
931 85
Suecia
Persona de contacto: Kristina Wågstedt
Teléfono: +46 76-1145823
Correo electrónico: kristina.wagstedt@skelleftea.se
Código NUTS: SE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.skelleftea.se/

Dirección del perfil de comprador: http://www.skelleftea.se/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Taklyftar

Número de referencia: UH-2018-216
II.1.2)Código CPV principal
33192600
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Skellefteå kommun har cirka 870 boendeplatser för äldre runt om i kommunen, samt ca 50 boenden med särskild service enligt LSS av varierande storlek. Dessa boenden har i olika hög grad utrustats med taklyft, och utrustas successivt alltmer med sådana i takt med de boendes behov.

I kommunen pågår idag projektering av ett nytt äldreboende. Upphandlingsförhållanden, för t.ex. taklyftar, och tidplan för detta är dock inte helt fastställt ännu.

Anbud till taklyftarna skall omfatta takskenor av olika modell, travers, åkvagnar, lyftmotorer och manöverdosor inklusive vägghållare för manöverdosa, laddare och lyftbygel/lyftband i enlighet med de krav som specificeras i vår bilaga skakrav.

Leverantören ansvarar för att en referensgrupp (för denna upphandling) skall få tillgång att

Under ett tillfälle få se och prova den produkt som anbudet omfattar. Visningen ska genomföras

Någonstans inom Skellefteå centralort.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 400 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE
II.2.4)Descripción del contrato:

Skellefteå kommun har cirka 870 boendeplatser för äldre runt om i kommunen, samt ca 50 boenden med särskild service enligt LSS av varierande storlek. Dessa boenden har i olika hög grad utrustats med taklyft, och utrustas successivt alltmer med sådana i takt med de boendes behov.

I kommunen pågår idag projektering av ett nytt äldreboende. Upphandlingsförhållanden, för t.ex. taklyftar, och tidplan för detta är dock inte helt fastställt ännu.

Anbud till taklyftarna skall omfatta takskenor av olika modell, travers, åkvagnar, lyftmotorer och manöverdosor inklusive vägghållare för manöverdosa, laddare och lyftbygel/lyftband i enlighet med de krav som specificeras i vår bilaga skakrav.

Leverantören ansvarar för att en referensgrupp (för denna upphandling) skall få tillgång att

Under ett tillfälle få se och prova den produkt som anbudet omfattar. Visningen ska genomföras

Någonstans inom Skellefteå centralort.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 169-384335
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Denominación:

Taklyftar

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Invacare AB
556050-1313
Box 66
Spånga
163 91
Suecia
Teléfono: +46 8-7617090
Correo electrónico: gemensamsupport@invacare.com
Código NUTS: SE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 447 210.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Suecia
Teléfono: +46 90-177400
Correo electrónico: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Dirección de internet: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018