Suministros - 495965-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Unidad de ultrasonidos

2018/S 217-495965

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3
Kielce
25-734
Polonia
Persona de contacto: Sekcja zamówień publicznych
Teléfono: +48 413674474
Correo electrónico: izamo@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674071
Código NUTS: PL72

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkol.kielce.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip2.onkol.kielce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup aparatu USG z obrazowaniem trójwymiarowym z przeznaczeniem dla Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Número de referencia: AZP 241/128/18
II.1.2)Código CPV principal
33112200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup aparatu USG z obrazowaniem trójwymiarowym z przeznaczeniem dla Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 648 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Klinika Urologii SCO Kielce, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup aparatu USG z obrazowaniem trójwymiarowym z przeznaczeniem dla Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena Techniczna / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0009/17 pn. „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjne

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 174-394073
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zakup aparatu USG z obrazowaniem trójwymiarowym z przeznaczeniem dla Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
VARIMED Sp. z.o.o
ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
Wrocław
50-442
Polonia
Código NUTS: PL51
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 376 296.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 648 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018