Suministros - 495968-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 217-495968

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polonia
Persona de contacto: Monika Gałuszka
Teléfono: +48 422726462
Correo electrónico: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Número de referencia: ZIM-DZ.3322.20.2018
II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8).

Część I: zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ I – konstrukcja żeliwna, listwy siedliska i oparcia z drewna), ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ II – konstrukcja żeliwna lub stalowa, listwy oparcie i siedliska ze stali), ławek peronowych wolnostojących dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Część II:zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych i koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części I- VI) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części I - VI).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (...) ławek peronowych (...)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43325000
39113600
39111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część I:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ I – konstrukcja żeliwna, listwy siedliska i oparcia z drewna), ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ II – konstrukcja żeliwna lub stalowa, listwy oparcie i siedliska ze stali), ławek peronowych wolnostojących dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części I) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na meble miejskie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części I w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części I nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie projektów:Łodzi(...) - więcej informacji znajduje się w pkt.3 Tom I SIWZ

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych i koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43325000
34928480
44619000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część II: zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych i koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części II) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części II).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na meble miejskie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części II w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części II nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie projektów:Łodzi(...) - więcej informacji znajduje się w pkt.3 Tom I SIWZ

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo, słupków przeszkodowych (separatorów), barierek ulicznych ze skrzynkami kwiatowymi, dla przestrzeni publicznych (...)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43325000
34928460
34928450
34928110
34928120
34928300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część III: zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo, słupków przeszkodowych (separatorów), barierek ulicznych ze skrzynkami kwiatowymi, dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części III) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części III).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na meble miejskie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części III w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części III nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie projektów:Łodzi(...) - więcej informacji znajduje się w pkt.3 Tom I SIWZ

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43325000
31523000
30195000
30192170
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część IV:zakup i dostawa mebli miejskich – gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części IV) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części IV).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na meble miejskie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części IV w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części IV nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie projektów:Łodzi(...) - więcej informacji znajduje się w pkt.3 Tom I SIWZ

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych - dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43325000
34928410
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część V: zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych - dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części V) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części V).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na meble miejskie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części V w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części V nie może przekraczać 30 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie projektów:Łodzi(...) - więcej informacji znajduje się w pkt.3 Tom I SIWZ

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich - zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43325000
42131160
42130000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).

Część VI:zakup i dostawa mebli miejskich - zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części VI) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VI).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na meble miejskie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VI w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VI nie może przekraczać 50 % wartości każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 października 2019r.;

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie projektów:Łodzi(...) - więcej informacji znajduje się w pkt.3 Tom I SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 177-400791
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (...) ławek peronowych (...)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych i koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo, słupków przeszkodowych (separatorów), barierek ulicznych ze skrzynkami kwiatowymi, dla przestrzeni publicznych (...)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych - dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Zakup i dostawa mebli miejskich - zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Postępowanie zostało unieważnione (w zakresie części I–VI) na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania (w zakresie części I-VI):

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta, tym samym nie było ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym postępowanie należało unieważnić w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018