Suministros - 495976-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipamiento médico

2018/S 217-495976

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Teléfono: +48 126308059
Correo electrónico: zam@5wszk.com.pl
Fax: +48 126308059
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.5wszk.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chiru...

Número de referencia: 48/ZP/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych” w podziale na 16 pakietów.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 267 592.59 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Neuromonitoring z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Neuromonitoring z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 1)

1a Neuromonitoring

1b Materiały eksploatacyjne do neuromonitoringu

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 % wartości umowy brutto)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Neuromonitoring z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111620
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Detektor promieniowania gamma zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw retraktorów chirurgicznych z instrumentarium uzupełniającym

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw retraktorów chirurgicznych z instrumentarium uzupełniającym zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Generator do cięcia i koagulacji tkanek z wyposażeniem z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33161000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Generator do cięcia i koagulacji tkanek z wyposażeniem z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 4)

Generator do cięcia i koagulacji tkanek z wyposażeniem

Materiały eksploatacyjne do generatora do cięcia i koagulacji tkanek z wyposażeniem

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 % wartości umowy brutto)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie do szybkiej transfuzji krwi z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33161000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Urządzenie do szybkiej transfuzji krwi z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 5)

Urządzenie do szybkiej transfuzji krwi

Materiały eksploatacyjne do urządzenia do szybkiej transfuzji krwi

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 % wartości umowy brutto)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do podciśnieniowej terapii ran z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw do podciśnieniowej terapii ran z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 6)

Zestaw do podciśnieniowej terapii ran

Materiały eksploatacyjne do zestawu do podciśnieniowej terapii ran

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 % wartości umowy brutto)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System USG mobilny

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

System USG mobilny

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Diatermia chirurgiczna z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Diatermia chirurgiczna z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 8)

Diatermia chirurgiczna

Materiały eksploatacyjne do diatermii chirurgicznej

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 % wartości umowy brutto)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kardiomonitor przenośny – 2 kpl

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Kardiomonitor przenośny – 2 kpl

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 % wartości umowy brutto)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wózek do transportu chorych – 4 kpl

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Wózek do transportu chorych – 4 kpl

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pompa do żywienia pozajelitowego – 2 kpl

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pompa do żywienia pozajelitowego – 2 kpl

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 kpl

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 kpl

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Kryterium techniczne (jakość) / Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mobilny analizator parametrów krytycznych krwi z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38434520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Mobilny analizator parametrów krytycznych krwi z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 13)

Mobilny analizator parametrów krytycznych krwi

Materiały eksploatacyjne do mobilnego analizatora parametrów krytycznych krwi

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Respirator z materiałami eksploatacyjnymi

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33172000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Respirator z materiałami eksploatacyjnymi (pakiet nr 14)

Respirator

Materiały eksploatacyjne do respiratora

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Kryterium techniczne (jakość) / Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z

Postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 %

Wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Materac chirurgiczny próżniowy

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Materac chirurgiczny próżniowy

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Materac przeciwodleżynowy – 2 kpl

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Materac przeciwodleżynowy – 2 kpl

Zgodnie z SIWZ w tym zakresie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotacja MON w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii

Ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zważywszy na wielość zadań inwestycyjnych w tym okresie, których należy przygotować, przeprowadzić i rozliczyć teraz i w najbliższym czasie (tj. odbiór dostaw sprzętu współfinansowanego z dotacji unijnych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na kolejne dostawy sprzętu współfinansowanych z Unii Europejskiej, PMT na rok 2018 roku, dostawy w ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia,dostawy w ramach innych Grantów Klinicznych), wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu 5.9.2018 roku, a postępowanie zostało wszczęte w dniu 6.9.2018 roku, co oznacza, że wyznaczenie co najmniej 35-dniowego terminu na złożenie oferty spowodowałaby, że otwarcie ofert nastąpiłoby w drugiej połowie października, co przy wyznaczonym - w umowie dotacyjnej - maksymalnym wymaganym terminie do podpisania umów na dostawy (maksymalnie do 26.11.2018 roku) i innych terminach wynikających z ustawy Pzp uniemożliwiłoby wykorzystanie dotacji.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 174-394081
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Neuromonitoring z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 120 370.37 PLN
Valor total del contrato/lote: 122 212.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Denominación:

Detektor promieniowania gamma

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Healthcare Marketing Services Sp. z o.o.
ul. Stanisława Augusta 73 lok. 16
Warszawa
03-846
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 60 185.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 64 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Denominación:

Zestaw retraktorów chirurgicznych z instrumentarium uzupełniającym

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Yomed Joanna Wawrzyniak
ul. Poleska 18/2
Katowice
40-733
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 129 629.63 PLN
Valor total del contrato/lote: 139 997.16 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Denominación:

Generator do cięcia i koagulacji tkanek z wyposażeniem z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 288 888.89 PLN
Valor total del contrato/lote: 294 210.36 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Denominación:

Urządzenie do szybkiej transfuzji krwi z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AKME Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 42 592.59 PLN
Valor total del contrato/lote: 37 854.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Denominación:

Zestaw do podciśnieniowej terapii ran z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aspironix Polska Sp. z o.o.
ul. Różyckiego 3
Kraków
31-324
Polonia
Código NUTS: PL213
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 138 888.89 PLN
Valor total del contrato/lote: 138 936.41 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Denominación:

System USG mobilny

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. j.
ul. Oswobodzenia 1
Katowice
40-403
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 55 555.56 PLN
Valor total del contrato/lote: 60 480.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Denominación:

Diatermia chirurgiczna z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
Warszawa
02-135
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 182 407.41 PLN
Valor total del contrato/lote: 168 048.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Denominación:

Kardiomonitor przenośny – 2 kpl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EMTEL Śliwa Sp. komandytowa
ul. A. Mickiewicza 66
Zabrze
41-807
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 40 740.74 PLN
Valor total del contrato/lote: 43 826.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Denominación:

Wózek do transportu chorych – 4 kpl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Egerton Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21
Zabrze
41-811
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 22 222.22 PLN
Valor total del contrato/lote: 29 999.98 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Denominación:

Pompa do żywienia pozajelitowego – 2 kpl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 185.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 11 877.84 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Denominación:

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 kpl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 037.04 PLN
Valor total del contrato/lote: 8 532.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Denominación:

Mobilny analizator parametrów krytycznych krwi z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E.T. Sp. z o.o.
ul. Elekcyjna 19/66
Warszawa
01-128
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 71 296.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 71 027.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Denominación:

Respirator z materiałami eksploatacyjnymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Diagnos Sp. z o.o.
ul. Łączyny 4
Warszawa
02-820
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 925.93 PLN
Valor total del contrato/lote: 81 518.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Denominación:

Materac chirurgiczny próżniowy

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16
Denominación:

Materac przeciwodleżynowy – 2 kpl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Revita Ewa Krutul
ul. Podamirowo 30
Mścice
76-031
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 962.96 PLN
Valor total del contrato/lote: 12 999.96 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień

Publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179–198g).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018