Suministros - 496019-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Piła: Equipamiento médico

2018/S 217-496019

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
Piła
64-920
Polonia
Persona de contacto: Klaudia Klejc
Teléfono: +48 672106298
Correo electrónico: klaudia.klejc@szpital.pila.pl
Código NUTS: PL411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalpila.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część 3)

Número de referencia: NO-ZP.X-240/51/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Pile, w szczególności: Zestawu intubacyjnego (walizka) 1 szt. (zadanie 1) oraz Przenośnego analizatora do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi 1 szt. (zadanie 2).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 214 179.18 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw intubacyjny (walizka)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
33141623
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Pila, ul. Rydygiera 1, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz przekazaniem stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy - 1 szt. Zestawu intubacyjnego (walizka) – szczegóły: załącznik nr 2a do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.01.00-00.0184/17-00

II.2.14)Información adicional

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii”.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
38434520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Pila, ul. Rydygiera 1, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz przekazaniem stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy - 1 szt. Przenośnego analizatora do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi – szczegóły: załącznik nr 2b do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.01.00-00.0184/17-00

II.2.14)Información adicional

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii”.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 162-369915
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zestaw intubacyjny (walizka)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FHU INVEST MED – Maciej Adamski
ul. Warciańska 16
Konin – Wola Podłężna
62-510
Polonia
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 138 888.89 PLN
Valor total del contrato/lote: 95 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E.T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Elekcyjna 19/66
Warszawa
01-128
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 119 179.63 PLN
Valor total del contrato/lote: 119 179.18 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018