Suministros - 496078-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Assens: Materiales para obras de construcción

2018/S 217-496078

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Assens Kommune
29189692
Rådhus Allé 5
Assens
5610
Dinamarca
Persona de contacto: Sofie Greve
Teléfono: +45 64747474
Correo electrónico: indkoeb@assens.dk
Código NUTS: DK031

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.assens.dk/

Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/333717

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EU-udbud på værktøj og byggematerialer

Número de referencia: 18/18348
II.1.2)Código CPV principal
44111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Assens Kommune udbyder hermed levering af værktøj og byggematerialer. Udbuddet opdeles i 2 delaftaler: - Delområde A – Værktøj, arbejdsredskaber og øvrige byggemarkedsprodukter: Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka 1 200 000 DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver,

- Delområde B – Træ, belægning og øvrige byggematerialer (undtagen sløjdtræ): Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka 300 000 DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

EU-udbud på værktøj og byggematerialer

Lote nº: A – Værktøj, arbejdsredskaber og øvrige byggemarkedsprodukter
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44140000
44510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK031
II.2.4)Descripción del contrato:

Assens Kommune udbyder hermed levering af værktøj og byggematerialer. Udbuddet opdeles i 2 delaftaler: - Delområde A – Værktøj, arbejdsredskaber og øvrige byggemarkedsprodukter: Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka 1 200 000 DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Udleveringssteder og geografi / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

EU-udbud på værktøj og byggematerialer

Lote nº: B – Træ, belægning og øvrige byggematerialer (undtagen sløjdtræ)
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK031
II.2.4)Descripción del contrato:

Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka 300 000 DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Udleveringssteder og geografi / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 183-413722
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: A
Denominación:

EU-udbud på værktøj og byggematerialer

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: B
Denominación:

EU-udbud på værktøj og byggematerialer

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018