Suministros - 496138-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Konin: Equipamiento médico

2018/S 217-496138

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
Polonia
Persona de contacto: Żaneta Borowska
Teléfono: +48 632404133
Correo electrónico: szp@szpital-konin.pl
Código NUTS: PL414

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-konin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń i innych wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Número de referencia: WSZ-EP-41/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:zakup aparatury i sprzętu medycznego (Pakiety od 1 do 9) oraz zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych (Pakiet nr 10), i tak:Pakiet 1 – Videolaryngoskop – 3 szt, Pakiet 2– Monitor zwiotczenia mięśniowego – 2 szt, uchwyt sztywny – 7 szt., Pakiet 3 – Pompy strzykawkowe– 5 szt, pompy objętościowe – 5 szt, Pakiet 4 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem – 1 szt, Pakiet 5 – Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt, Pakiet 6 – Rękojeść krótka – 9 szt, Pakiet 7 – Monitor parametrów życiowych pacjenta – 1 szt, Pakiet 8 – Defibrylator z możliwością stymulacji – 1 szt, Pakiet 9 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta (wózek + koce) – 6 sztuk,ogrzewacze płynów – 4 szt, Pakiet 10 – Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych -2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 377 129.64 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 – Videolaryngoskop

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet nr 1 - Videolaryngoskop - 3 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2 – Monitor zwiotczenia mięśniowego, uchwyt sztywny

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 2 – Monitor zwiotczenia mięśniowego - 2 sztuki, uchwyt sztywny - 7 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3 – Pompy strzykawkowe, pompy objętościowe

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 3 – Pompy strzykawkowe - 5 sztuk, pompy objętościowe - 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 4 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 4 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem- 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 5 – Elektryczne urządzenie do ssania

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 5 – Elektryczne urządzenie do ssania - 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 6 – Rękojeść krótka

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 6 – Rękojeść krótka - 9 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 7 – Monitor parametrów życiowych pacjenta

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 7 – Monitor parametrów życiowych pacjenta - 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 8 – Defibrylator z możliwością stymulacji

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 8 – Defibrylator z możliwością stymulacji - 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 9 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta (wózek + koce), ogrzewacze płynów

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Pakiet 9 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta (wózek + koce) - 6 sztuk, ogrzewacze płynów - 4 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 10 – Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych - 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-41/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 150-343830
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet 1 – Videolaryngoskop

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Correo electrónico: rs.wawtenders@medtronic.com
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 27 777.78 PLN
Valor total del contrato/lote: 22 680.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet 2 – Monitor zwiotczenia mięśniowego, uchwyt sztywny

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dräger Polska Sp. z o. o.
ul. Sułkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Correo electrónico: katarzyna.krotoszynska@draeger.com
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 555.53 PLN
Valor total del contrato/lote: 33 318.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet 3 – Pompy strzykawkowe, pompy objętościowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Correo electrónico: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 666.65 PLN
Valor total del contrato/lote: 46 980.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet 4 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Correo electrónico: rs.wawtenders@medtronic.com
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 111 111.11 PLN
Valor total del contrato/lote: 97 696.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet 5 – Elektryczne urządzenie do ssania

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Walmed Sp. z o. o.
ul. Ptaków Leśnych 73
Jastrzębie
05-500
Polonia
Correo electrónico: biuro@walmed.pl
Código NUTS: PL92
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 962.96 PLN
Valor total del contrato/lote: 13 089.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet 6 – Rękojeść krótka

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Pakiet 7 – Monitor parametrów życiowych pacjenta

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dräger Polska Sp. z o. o.
ul. Sułkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Correo electrónico: katarzyna.krotoszynska@draeger.com
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 37 037.04 PLN
Valor total del contrato/lote: 46 764.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Pakiet 8 – Defibrylator z możliwością stymulacji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Walmed Sp. z o. o.
ul. Ptaków Leśnych 73
Jastrzębie
05-500
Polonia
Correo electrónico: biuro@walmed.pl
Código NUTS: PL92
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 32 407.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 32 054.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Pakiet 9 – Urządzenie do ogrzewania pacjenta (wózek + koce), ogrzewacze płynów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
3 M Poland Sp. z o. o.
Al. Katowicka 117 Kajetany
Nadarzyn
05-830
Polonia
Correo electrónico: przetargi@mmm.com
Código NUTS: PL92
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 46 296.38 PLN
Valor total del contrato/lote: 49 982.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Pakiet 10 – Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Margot Medical Sp. z o. o.
ul. Ptaków Leśnych 77
Jastrzębie
05-500
Polonia
Correo electrónico: biuro@margotmedical.pl
Código NUTS: PL92
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 33 148.15 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 888.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018