Suministros - 496146-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Celestynów: Tienda para uso médico

2018/S 217-496146

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów
Wojska Polskiego 57
Celestynów
05-430
Polonia
Correo electrónico: wofitm@ron.mil.pl
Fax: +48 261894091
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://wofitm.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka budżetowa/Jednostka Wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem dla PJE – sprawa nr WOFiTM/24/2018/PN

Número de referencia: WOFiTM/24/2018/PN
II.1.2)Código CPV principal
33163000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem dla PJE zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 4.1 do SIWZ (WET)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 731 769.07 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

WOFiTM, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Namiot pneumatyczny 38 m2 Kpl. 10 Zgodny z WET zał. 4.1 szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1

2 Pompka elektryczna Kpl. 10 Zgodny z WET zał. 4.1 Optymalna ilość skrzyń do wskazania przez Wykonawcę w celu spakowania sprzętu

(szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1)

System skrzyń transportowych Kpl. 1

3 Butla stalowa na sprężone powietrze Kpl. 4 Zgodny z WET zał. 4.1 Optymalna ilość skrzyń do wskazania przez Wykonawcę w celu spakowania sprzętu

(szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1)

System skrzyń transportowych Kpl. 1

4 Sprężarka elektryczna Kpl. 20 Zgodny z WET zał. 4.1 Optymalna ilość skrzyń do wskazania przez Wykonawcę w celu spakowania sprzętu

(szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1)

System skrzyń transportowych Kpl. 1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dodatkowe kody CPV: 33680000-6; 33157200-7; 31680000-6

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33680000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

WOFiTM, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Nadmuchowa nagrzewnica powietrza Kpl. 10 Zgodny z WET zał. 4.1 szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

WOFiTM. ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Lampa oświetleniowa wewnętrzna Kpl. 50 Zgodny z WET zał. 4.1 Optymalna ilość skrzyń do wskazania przez Wykonawcę w celu spakowania sprzętu

(szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1)

System skrzyń transportowych Kpl. 1

2 Lampa oświetleniowa zewnętrzna na statywie Kpl. 10 Zgodny z WET zał. 4.1 Optymalna ilość skrzyń do wskazania przez Wykonawcę w celu spakowania sprzętu

(szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1)

System skrzyń transportowych Kpl. 1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35111300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

WOFiTM, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Gaśnica proszkowa 6 kg Szt. 20 Zgodny z WET zał. 4.1 szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31680000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

WOFiTM, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Przedłużacz 125 A szt. 5 Zgodny z WET zał. 4.1 szczegółowy skład pakietu określono w zał. nr 4.1

2 Przedłużacz 63 A szt. 2

3 Redukcja zakończona gniazdo 125 A szt. 2

4 Redukcja zakończona gniazdo 63 A szt. 2

5 Przedłużacz 32 A szt. 12

6 Przedłużacz na bębnie, długość 25 mb. szt. 20

7 Przedłużacz na bębnie, długość 50 mb. szt. 10

8 Listwa przeciążeniowa szt. 20

9 Rozdzielacz elektryczny szt. 20

10 Rozdzielnica elektryczna szt. 6

11 System skrzyń transportowych Kpl. 1 Optymalna ilość skrzyń do wskazania przez Wykonawcę w celu spakowania sprzętu

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

WOFiTM, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Klimatyzator Kpl. 10 Zgodny z WET zał. 4.1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 114-258908
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

PAKIET NR 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 338 114.70 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski S.j.
ul. Krucza 2
Józefów
05-420
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 126 911.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Profi-Elektro S.C., Piotr Gorgolewski Mariusz Gościniak
ul. Prądzyńskiego 3
Środa Wielkopolska
63-00
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 117 771.89 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski S.j.
ul. Krucza 2
Józefów
05-420
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 667.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Profi-Elektro s.c. Piotr Gorgolewski Mariusz Gościniak
ul. Prądzyńskiego 3
Środa Wielkopolska
63-00
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 145 304.08 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018