Suministros - 496167-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Material médico fungible

2018/S 217-496167

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na hematologichni zabolyavaniya“ EAD
200105779
ul. „Plovdivsko pole“ No. 6
Sofiya
1756
Bulgaria
Persona de contacto: Silviya Marinova
Teléfono: +359 24542285
Correo electrónico: s.marinova@hematology.bg
Fax: +359 24542107
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hematology.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://hematology.bg/?cat=3

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД за период от 18 (осемнадесет) месеца.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 668 003.68 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 45, 47, 48,81,97,146,149,150,151,155,156
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински консумативи по обособени позиции №№ 45, 47, 48, 81, 97, 146, 149, 150, 151, 155, 156

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 25,26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 25-Адхезивна антисептична постелка 60 ? 115 см

ОП 26-Адхезивна антисептична постелка 90 ? 115 см

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 28,38,46,95
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 28 - Стерилна силно абсорбираша подложка 50 ? 50 см за работа с цитостатици

ОП 38 - Престилки хирургически операционни (еднократни)

ОП 46 - Еднократна престилка за работа с цитостатици (от S до XXL), тъкан ластик на ръкавите, стерилна

ОП 95 - PL филтри за обезлевкоцитяване на тромбоцитен концентрат

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 62,63,64,73,77
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 62 - Спринцовки с физиологичен разтвор 3 мл

ОП 63 - Спринцовки с физиологичен разтвор 5 мл

ОП 64 - Спринцовки с физиологичен разтвор 10 мл

ОП 73 - Централен венозен път (постоянен)

ОП 77 -Капачки за централен венозен път

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 2,3,4,6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 2 -Бинт марлен 5 м ? 5 см

ОП 3-Марля

ОП 4-Марлени компреси 5 ? 5 см

ОП 6-Марлени компреси 10 ? 10 см

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на сБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 109,110,111
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 109 - ACD-A 1000 мл тип луер-лок, съвместими за работа с апарат FREZENIUS COM.TEC или еквивалентно

ОП 110 - Сетове, съвместими за работа с апарат FREZENIUS COM.TEC PL1 или еквивалентно

ОП 111 - Сетове, съвместими за работа с апарат FREZENIUS COM.TEC P1Y или еквивалентно

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 119
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Сет за работа с апарат за извършване на екстракорпорална фототерапия, състоящ се от:

1. Етил-винил-ацетатен сак с номинален обем 3 л, със спайк и инжекционен порт (брой);

2. Разтвор на 8-метоксипсорален, 5 мл, съвместим с апарат Macogenic G2 (флакон). Мярка - комплект, колочество до 40.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 76
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Централен венозен катетър (диализен), двупътен, 12 F, G 18, с дължина от 15 до 35 см, за временен достъп, със скорост на кръвотока над 200 мл/мин; добре окомплектован сет, позволяващ стерилна работа по време на поставянето; техника „катетър върху водач“ (Селдингер) или еквивалентно; катетърът да се адаптира добре по анатомичната структура на тялото; да е от материал, позволяващ лесна инплантация, с атравматичен дилататор; върхът на катетъра да е с кръгло сечение; с прозрачно външно удължение, маркировка за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи за всеки лумен; непрегъваем Y-водач с гъвкав връх, мярка -бр., количество до 296 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 161
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Херметичен адаптор конектор за спринцовки, бърза връзка клик или еквивалентно, клапен херметичен механизъм, позволяващ асептична работа без игли, мярка - бр., количество до 2500 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 32,43
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 32 - Чаршафи операционни еднократни за болнично легло по БДС

ОП 43 - Предпазни очила

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 5,9,84,85
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 5 - Марлени компреси 7,5 ? 7,5 см

ОП 9 - Цитопласт 100 ? 6 см

ОП 84 - Системи кръвопреливни

ОП 85 - Системи инфузионни

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 12,18,19,22,23,33,36,40,53,54,60,65,67,70,71,93
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински консумативи по обособени позиции №№ 12,18,19,22,23,33,36,40,53,54,60,65,67,93,130,131,136,143,145

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Допълнение към т. II.2.1 - Обособени позиции - 130,131,136,143,145

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 52,69,154
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 52 - Спринцовки пластмасови 2 мл, ОП 69 - КОМПЛЕКСНА: Абокати с инжекционен порт - 1.Абокат 22 G ? 25 мм, скорост на потока 42 мл/мин, 2.Абокат 20 G ? 32 мм, скорост на потока 67 мл/мин, 3. Абокат 18 G ? 32 мм, скорост на потока 103 мл/мин, ОП 154 - Шпатули за еднократна употреба стерилни

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 103, 144
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Контейнери за обеззаразяване 2000 мл, пласмасови, еднократни, с капак, мярка-бр., количество до 1614 бр.; Електроди за пациентски монитор, съдържащи гел, без латекс, хипоалергични, бързо и здраво залепване, устойчиви на флуиди и подходящи за продължително мониториране, размер 50 мм, мярка - бр., количество до 3120 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 1,7,8,10,11,13,14,30,31,37,41,42,55,56,57,58,59,68
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински консумативи по обособени позиции №№1,7,8,10,11,13,14,30,31,37,41,42,55,56,57,58,59,68,82,83,90,92,102,104,107,134,137

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Допълнение към т. II.2.1 - Обособени позиции -82,82,90,92,102,104,107,134,137

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Lote nº: 21,29,34,44,139
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, ул. Пловдивско поле 6

II.2.4)Descripción del contrato:

ОП 21 - Сет за смяна на превръзка стерилен, ОП 29 - КОМПЛЕКСНА: Ръкавици хирургически стерилни,ОП 34 Еднократни чаршафи (ролка), ОП 44 - Прозрачен еднократен шлем, ОП 139 - Хартия за ЕКГ апарат Schiller AT-102 или еквивалентна

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: качество / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 101-200938
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-26
Lote nº: 1,7,8,10,11,13,14,30,31,37,41,42,55,56,57,58,59,68
Denominación:

Доставка на медицински конусмативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма трейдинг“ АД
103267194
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма бизнес тауър, сграда А, ет. 12
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 28133660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.sopharmatrading.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 48 827.26 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-27
Lote nº: 5,9,84,85
Denominación:

Доставка н амедицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Лион“ ЕООД
831658029
ул. „Кресна“ № 6
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29311541
Correo electrónico: lion@lionbg.com
Fax: +359 29311375
Código NUTS: BG412
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 17 868.21 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-28
Lote nº: 45,47,48,81,97,146,149,150,151,155,156,157,158,159
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Аквахим“ АД
200984964
бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 83
София
1582
Bulgaria
Teléfono: +359 2807-5000
Correo electrónico: aquachim@aquachim.bg
Fax: +359 2807-5050
Código NUTS: BG412
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 228 292.60 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-29
Lote nº: 76
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите са СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Медицинска техника инженеринг“ ООД
831641528
ж.к „Младост 1“, бл. 28 Б
София
1750
Bulgaria
Teléfono: +359 2462-7123
Correo electrónico: info@mte-bg.com
Fax: +359 2462-7128
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 9 412.80 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-30
Lote nº: 62,63,64,73,77
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Диамед“ ООД
121062052
ул. „Христо Ценов“ № 4
София
1407
Bulgaria
Teléfono: +359 2962-1755
Correo electrónico: giulfie_imamova@diamed.bg
Fax: +359 2962-1753
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 20 318.30 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-31
Lote nº: 25,26
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Парамедика“ ООД
131288014
ж.к. „Младост“, бл. 86, ет. 4, ап. 10
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2873-3416
Correo electrónico: office@paramedica-bg.com
Fax: +359 2873-3416
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 804.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-32
Lote nº: 2,3,4,6
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Алви Мед“ ООД
202743595
ул. „Церова гора“ № 8
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 87955-1040
Correo electrónico: office@alvimed.eu
Fax: +359 87955-1040
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 9 084.27 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-34
Lote nº: 109,110,111
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Антисел България“ ООД
121152973
ул. „Индустриална“ № 11, ет. 8
София
1202
Bulgaria
Teléfono: +359 2953-1224
Correo electrónico: antisel@einet.bg
Fax: +359 2952-4183
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 72 880.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-35
Lote nº: 161
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Екофарм“ ЕООД
130390055
бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 2
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2963-1596
Correo electrónico: ecopharm@ecopharm.bg
Fax: +359 2963-1561
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 20 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-36
Lote nº: 119
Denominación:

Доставка на медицинска консумативи за нуждите СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД
200638154
бул. „Ломско шосе“ № 228, ет. 3
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2834-0081
Correo electrónico: pk_scientific@abv.bg
Fax: +359 2834-0081
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 59 560.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-37
Lote nº: 12,18,19,22,23,33,36,40,53,54,60,65,67,70,71,93
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Истлинк България“ ООД
115573932
кв. „Малашевци“, ул. „Ясен“ № 2А
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2983-3139
Correo electrónico: eastlink_sof@abv.bg
Fax: +359 2983-5122
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 28 780.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-38
Lote nº: 52,69,154
Denominación:

Досктавка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Екомет-90“ ЕООД
130139003
ул. „Тодор Каблешков“ № 16
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2958-1211
Correo electrónico: ecomet90@mail.bg
Fax: +359 2955-6154
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 10 054.45 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-39
Lote nº: 32,43
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Химтекс“ ООД
836149057
ул. „Бузлуджа“ № 33
Димитровград
6400
Bulgaria
Teléfono: +359 3916-0354
Correo electrónico: zop@chimtex.com
Fax: +359 3916-0351
Código NUTS: BG42
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 259.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-40
Lote nº: 103,144
Denominación:

Доставка на медициски консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Хелмед България“ ЕООД
130477290
бул. „Тодор Александров“ № 179, бл. 7
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2920-0456
Correo electrónico: helmedsf@yahoo.com
Fax: +359 2417-4298
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 379.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-41
Lote nº: 21,29,34,44,139
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Соломед“ ЕООД
832018046
ж.к. „Бъкстон“, ул. „Казбек“ № 49
София
1618
Bulgaria
Teléfono: +359 2955-5600
Correo electrónico: ljordanova@solomed.eu
Fax: +359 2955-9300
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 11 483.64 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-33
Lote nº: 28,38,46,95
Denominación:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 19
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Булмар МЛ“ ООД
131148628
ул. „Пирин“ № 32
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2850-1050
Correo electrónico: office@bulmarml.bg
Fax: +359 2855-8543
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 122 999.65 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението за избор на изпълнител подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на същото.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018