Suministros - 496181-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Reactivos químicos

2018/S 217-496181

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 192-433578)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn
Teléfono: +48 895235239
Correo electrónico: przetarg319-2018@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233278
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uwm.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ...

Número de referencia: 319/2018/PN/DZP
II.1.2)Código CPV principal
33696300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Formularz opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ, zamieszczonym na stronie Zamawiającego tj. http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html

3. Produkty dostarczane do Zamawiającego w trakcie realizacji umowy muszą być dostarczane w odpowiednich opakowaniach zawierających informacje takie jak: data produkcji, termin ważności, numer serii (lub nr katalogowy) oraz nazwa producenta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433578

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy
En lugar de:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

2. Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

3. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do poszczególnych jednostek UWM

W Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 15 dni od momentu złożenia zamówienia formą wybraną przez Wykonawcę spośród następujących:

3.1. zlecenia wysłanego za pośrednictwem faksu na wskazany w ofercie numer;

3.2. zlecenia wysłanego na podany w ofercie adres e-mail;

3.3. zlecenia założonego na wskazanej w ofercie stronie internetowej.

Léase:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

2. Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

3. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 25 dni od momentu złożenia zamówienia formą wybraną przez Wykonawcę spośród następujących:

3.1. zlecenia wysłanego za pośrednictwem faksu na wskazany w ofercie numer;

3.2. zlecenia wysłanego na podany w ofercie adres e-mail;

3.3. zlecenia założonego na wskazanej w ofercie stronie internetowej.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: