Suministros - 496193-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Inmunoglobulinas

2018/S 217-496193

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 190-429233)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polonia
Persona de contacto: Józef Berkowicz - procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 3, bud. C
Teléfono: +48 178666096
Correo electrónico: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy immunoglobulin, albumin, leków różnych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz dzierżawę pomp i innych urządzeń (jeśli są wymagane).

Número de referencia: Sygnatura sprawy: ZP.261.29-A.2018, Postępowanie nr 84
II.1.2)Código CPV principal
33651520
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy immunoglobulin, albumin, leków różnych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz dzierżawę pomp i innych urządzeń (jeśli są wymagane) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo-ofertowych – Załączniki nr 1, 2 i 3 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo-ofertowych dla danej Części na okres: 12 miesięcy.

4. Zam. nie dopuszcza skł. ofert równoważnych w Częściach, gdzie przedmiotem zamówienia są produkty lecznicze, a dopuszcza skł. ofert równoważnych w Częściach od nr 1 do nr 4, gdzie przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne (w przypadku, gdy do ich opisu użyto nazwy producentów, firm, materiałów, urządzeń, typy itp.).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-429233

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu, w przetargu nieograniczonym jak wyżej, która to zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, w związku z ustawą o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 12.11.2018 roku i ustanowieniem tego dnia ustawowo wolnego od pracy.