Prekės - 496205-2020

20/10/2020    S204

Belgija-Melle: Skirstomieji elektros skydai

2020/S 204-496205

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 182-436964)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nacionalinis registracijos Nr.: 0477.445.084_26906
Adresas: Brusselsesteenweg 199
Miestas: Melle
NUTS kodas: BE234 Arr. Gent
Pašto kodas: 9090
Šalis: Belgija
El. paštas: aankoop.aannemers@fluvius.be
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.fluvius.be
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386399

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pompputten en sturingskasten voor drukriolering

Nuorodos numeris: Fluvius Klassieke sector-FLU19W132-F02_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31214500 Skirstomieji elektros skydai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren, installeren en in dienst stellen van volledig uitgeruste betonnen pompputten (kleine pompstations) en sturingskasten voor drukriolering, alsook het jaarlijks onderhoud ervan gedurende de garantieperiode van twee jaar.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 182-436964

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
VII.2)Kita papildoma informacija:

Dit terechtwijzend bericht maakt integraal deel uit van de aanbestedingsbescheiden. Mogen wij u tevens vragen bij uw inschrijving rekening te houden met dit terechtwijzend bericht en hiervan ook melding te maken.