Suministros - 496210-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Shumen: Aparatos de hemodiálisis

2018/S 217-496210

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 214-489932)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Shumen“ AD
127521092
ul. „Vasil Aprilov“ No. 63
Shumen
9700
Bulgaria
Persona de contacto: Krasimira Dimitrova
Teléfono: +359 54855775
Correo electrónico: mbal-shumen@ro-ni.net
Fax: +359 54800751
Código NUTS: BG333

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mbal-shumen.com

Dirección del perfil de comprador: www.mbal-shumen.com/profile/OP-18-06

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати, водоочистваща система и хемодиализни кресла за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД

II.1.2)Código CPV principal
33181100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати, водоочистваща система и хемодиализни кресла за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 214-489932

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Точка 3
En lugar de:

3. Валиден сертификат EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 13485:2012, издаден на производителя, или еквивалентен документ, както и други доказателства от производителя за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в медицинската индустрия.

За доказване на съответствие с изискването по т. 3 участникът представя заверено копие от оригинален валиден сертификат EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 13485:2012, издаден на производителя, или еквивалентен документ, както и други документи, доказващи предприетите от производителя еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в медицинската индустрия.

Léase:

3. Валиден сертификат EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485:2012, издаден на производителя, или еквивалентен документ, както и други доказателства от производителя за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в медицинската индустрия.

За доказване на съответствие с изискването по т. 3 участникът представя заверено копие от оригинален валиден сертификат EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485:2012, издаден на производителя, или еквивалентен документ, както и други документи, доказващи предприетите от производителя еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в медицинската индустрия.

VII.2)Otras informaciones adicionales: