Prekės - 496212-2020

20/10/2020    S204

Slovakija-Bratislava: Automobilių padangos

2020/S 204-496212

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 178-429320)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nacionalinis registracijos Nr.: 30845572
Adresas: Kutuzovova
Miestas: Bratislava – mestská časť Nové Mesto
NUTS kodas: SK01 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 832 47
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ľudovít Augustín
El. paštas: augustinl@mod.gov.sk
Telefonas: +421 960317656
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://mosr.sk
Pirkėjo profilio adresas: http://uvo.gov.sk

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík

Nuorodos numeris: ÚpIA-EL3/1-44/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34351100 Automobilių padangos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík pre špeciálnu vojenskú techniku, nákladné vozidlá, autobusy, poľnohospodárske stroje, hospodárske stroje, stavebnú a manipulačnú techniku, prípojné vozidlá, motocykel, duší, ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na odpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 178-429320

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 09/11/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 20/10/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 10/11/2020
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija: