Suministros - 496233-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Maribor: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 217-496233

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450440)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dom Danice Vogrinec Maribor
5050367000
Čufarjeva cesta 9
Maribor
2000
Eslovenia
Persona de contacto: tajništvo
Teléfono: +386 24806100
Correo electrónico: Suzana.zugelj@danica-vogrinec.si
Fax: +386 24713157
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.danica-vogrinec.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konvencionalna in ekološka živila za prehrano 2019-2020

Número de referencia: 5675 z dne 9.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Živila za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor, DE Pobrežje in DE Tabor za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2020 po sklopih.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450440

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Sprememba razpisne dokumentacije.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naročnik je na podlagi odgovorov objavljenih na portalu JN (Datum objave: 30.10.2018 ob 12.34 uri; Datum objave: 30.10.2018 ob 14.58 uri; Datum objave: 5.11.2018 ob 11.33 uri, Datum objave: 5.11.2018 ob 12.30 uri;), zaradi večih ponudnikov, ki imajo različne gramature in ponovne raziskave tržišča pripravil popravek Specifikacije predračuna za naslednje sklope:

— Sklop 16 Zamrznjena zelenjava: naročnik je predmetni artikel pod zap. št. 4.2 Fižol stročji ploščati rumeni 2,5/1 izločil iz predračuna,

— Sklop 32 Paštete: naročnik je pod zap. št. artikla 3. Pašteta s šunko 30-50g spremenil gramaturo na 50 g,

— Sklop 33 Konzervirana hrana: je naročnik za artikle pod. zaporedno št. 1, 3, 4, 5, 6, 8-16, 18, 19, 21, 23, 24, 26 in 30 spremenil EM v kg in temu ustrezno popravil količino,

— Sklop 35 Juhe, jušne zakuhe, priloge: naročnik je predmetni artikel pod zap. št. 4.6 Juha - kremna 1/1 * grahova izločil iz predračuna.

Naročnik ponudnike poziva, da pri pripravi svoje ponudbe za predmetne sklope upoštevajo popravljeno specifikacijo predračuna.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282051/SKLOPI_16._32._33._35.zip