Suministros - 496254-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Písek: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2018/S 217-496254

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 211-481762)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Město Písek
00249998
Velké náměstí 114/3
Písek
397 19
Chequia
Persona de contacto: Public Market Advisory, s.r.o., JUDr. Michal Šilhánek
Teléfono: +420 602162198
Correo electrónico: m.silhanek@pmadvisory.cz
Código NUTS: CZ031

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mesto-pisek.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiérová zařízení – opakované zadání

II.1.2)Código CPV principal
31000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového a exteriérového vybavení vybraných prostor v objektu Městské knihovny v Písku.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 211-481762

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Hlavní kód CPV
En lugar de:
39000000
Léase:
31000000
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
En lugar de:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Truhlářství, podlahářství.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

Léase:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: Titulek
En lugar de:

Česká republika-Písek: Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky

Léase:

Česká republika-Písek: Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení

VII.2)Otras informaciones adicionales: