Suministros - 496263-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Rumanía-Buzău: Cruasanes

2018/S 217-496263

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-442794)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Consiliul Județean Buzău
Romania
Str. Bălcescu Nicolae nr. 48
Buzău
120260
Rumania
Persona de contacto: Carolică Alexandru Dinu
Teléfono: +40 238414112
Correo electrónico: cjbuzau@cjbuzau.ro, achizitii@cjbuzau.ro
Fax: +40 238725507
Código NUTS: RO222

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.cjbuzau.ro/

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Procedura de achiziție publică — licitație deschisă, care se finalizează cu atribuirea unui acord-cadru și a unor contracte subsecvente de „Furnizare produse panificație [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 3662495/2018/CJ-AP-P2
II.1.2)Código CPV principal
15811300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Aprovizionare și distribuție (furnizare) a produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore de pe teritoriul județului Buzău pe anii școlari 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, precum și ale Ordinului comun al A.N.A.P. și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 19/2018.

Autoritatea Contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-442794

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Capacitatea tehnică şi profesională
En lugar de:

Ofertantul/candidatul dispune de cel puţin 4 (patru) mijloace de transport pe fiecare lot în parte, pentru îndeplinirea corespunzătoare a acorduluicadru, conform:

— Cap. II, art. 8 din Anexa la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 57/2010, actualizat,

— Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actulizat.

Astfel, pentru derularea în bune condiţii a contractului este necesară prezentarea deţinerii (în proprietate, închiriere, comodat, altă formă de punere la dispoziţie) a:

— minim 4 maşini transport prevăzute cu instalaţie frigorifică şi autorizaţii sanitar-veterinare pentru Lotul I,

— minim 4 maşini transport prevăzute cu instalaţie frigorifică şi autorizaţii sanitar-veterinare pentru Lotul II,

— minim 4 maşini transport prevăzute cu instalaţie frigorifică şi autorizaţii sanitar-veterinare pentru Lotul III,

— minim 4 maşini transport prevăzute cu instalaţie frigorifică şi autorizaţii sanitar-veterinare pentru Lotul IV,

— minim 4 maşini transport prevăzute cu instalaţie frigorifică şi autorizaţii sanitar-veterinare pentru Lotul V.

Léase:

Ofertantul/candidatul dispune de cel puţin 4 (patru) mijloace de transport pe fiecare lot în parte, pentru îndeplinirea corespunzătoare a acorduluicadru, conform Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actulizat. Astfel, pentru derularea în bune condiţii a contractului este necesară prezentarea dovezii deţinerii (în proprietate, închiriere, comodat, altă formă de punere la dispoziţie) a:

— minim 4 maşini de transport conform prevederilor Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actualizat pentru Lotul I,

— minim 4 maşini de transport conform prevederilor Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actualizat pentru Lotul II,

— minim 4 maşini de transport conform prevederilor Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actualizat pentru Lotul III,

— minim 4 maşini de transport conform prevederilor Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actualizat pentru Lotul IV,

— minim 4 maşini de transport conform prevederilor Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actualizat pentru Lotul V.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

S-a constatat existența unei neconcordanțe în această documentație, la Secțiunea III.1.3.a) Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, cu privire la incidența dispozițiilor Ordinului nr. 57 din 24.6.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, emis de Autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 462 din 6.7.2010, raportat la obiectul procedurii de achiziție.