Suministros - 496273-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Inowrocław: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 217-496273

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 198-447462)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
Inowrocław
88-100
Polonia
Persona de contacto: Urszula Borkowska
Teléfono: +48 523555250
Correo electrónico: zamowienia@inowroclaw.pl
Fax: +48 523555233
Código NUTS: PL617

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.inowroclaw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

Número de referencia: ZZP.271.1.80.2018
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1094 opraw oświetleniowych drogowych

w technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza się różnicę +/-100 lm);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-100 lm);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-100 lm);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-100 lm);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-100 lm);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-100 lm).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 198-447462

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1094 opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza sięróżnicę +/-100 lm);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-100 lm);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-100 lm);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-100 lm);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-100 lm);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-100 lm).

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1094 szt. opraw oświetleniowych drogowych wykonanych w technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza się różnicę +/-10 %);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-10 %);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-10 %);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-10 %);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-10 %);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-10 %).

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia, ust. 1 i 2
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1094 opraw oświetleniowych drogowych

W technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza się różnicę +/-100 lm);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-100 lm);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-100 lm);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-100 lm);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-100 lm);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-100 lm).

2. Wymagane parametry opraw oświetleniowych:

1) szczelność komory optycznej IP66, szczelność komory osprzętu P66, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP66;

2) klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności na uderzenia min. IK08;

3) korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego;

4) II klasie ochronności elektrycznej IEC;

5) ochrona przeciwprzepięciowa min 10 kV;

6) temperatura barwowa 4000 st. K (dopuszcza się różnicę +/-5 %);

7) wskaźnik oddawania barw min. 70 %;

8) skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 130 lm/W;

9) utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80 % po 100 000 h;

10) automatyczna zmiana strumienia i mocy, układ zasilający: sterowanie sygnałem 1-10V lub system sterowania DALI;

11) optyka: rozsył drogowy; kąt rozsyłu światła oprawy >150O;

12) wyposażenie w uchwyt (średnica 42-60 mm lub 76 mm), pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jaki bezpośrednio na słupie, a także na zamianę kąta nachylenia oprawy;

13) posiadanie deklaracji zgodności CE (deklaracji właściwości użytkowych producenta, produkt oznakowany znakiem CE);

14) posiadanie certyfikacji na znak ENEC.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 1094 szt. opraw oświetleniowych drogowych wykonanych w technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza się różnicę +/-10 %);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-10 %);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-10 %);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-10 %);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-10 %);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-10 %).

Dopuszcza się oprawy o mniejszym strumieniu świetlnym pod warunkiem spełnienia obliczeń fotometrycznych i przy zachowaniu skuteczności świetlnej minimum 130 lm/W.”

2. Wymagane parametry opraw oświetleniowych:

1) szczelność komory optycznej IP66, szczelność komory osprzętu P66, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP66;

2) klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności na uderzenia min. IK08;

3) korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego;

4) II klasie ochronności elektrycznej IEC;

5) ochrona przeciwprzepięciowa min 10 kV;

6) temperatura barwowa 4000 st. K (dopuszcza się różnicę +/-5 %);

7) wskaźnik oddawania barw min. 70;

8) skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 130 lm/W przy spełnieniu obliczeń fotometrycznych zgodnie z normą PN-EN 13201:2016;

9) utrzymanie strumienia świetlnego oprawy w czasie: 80 % po 100 000 h;

10) automatyczna zmiana strumienia i mocy, układ zasilający: sterowanie sygnałem 1-10V lub system sterowania DALI;

11) optyka: rozsył drogowy; kąt rozsyłu światła oprawy >150O;

Jeżeli oprawa spełnia wymagania normy PN-EN 13201 co do równomierności, parametr 150 st. może być pominięty;

12) wyposażenie w uchwyt (średnica 42-60 mm lub 76 mm), pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zamianę kąta nachylenia oprawy;

13) posiadanie deklaracji zgodności CE (deklaracji właściwości użytkowych producenta, produkt oznakowany znakiem CE);

14) posiadanie certyfikacji na znak ENEC lub OBAC lub certyfikaty wydane przez jednostki lub ośrodki badawcze posiadające akredytację Polskiego Komitetu Akredytacyjnego potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa przez zgodność z normami PN-EN 60598-1:2015-04 oraz PN-EN 60598-2-3:2006+A2012.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe: ust. 4
En lugar de:

Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego wykonawca składa do oferty:

1) wyniki obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw oświetleniowych, potwierdzające wymagane parametry techniczne; 2) deklaracje zgodności CE; 3) certyfikację na znak ENEC.

Léase:

Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego wykonawca składa do oferty: 1) wyniki obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw oświetleniowych, potwierdzające wymagane parametry techniczne; 2) deklaracje zgodności CE; 3) certyfikację na znak ENEC. lub OBAC lub certyfikaty wydane przez jednostki lub ośrodki badawcze posiadające akredytację Polskiego Komitetu Akredytacyjnego potwierdzające spełnienie norm bezpieczeństwa przez zgodność z normami PN-EN 60598-1:2015-04 oraz PN-EN 60598-2-3:2006+A2012.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: