Suministros - 496280-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Pszczyna: Electricidad

2018/S 217-496280

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 202-458509)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: Józef Bałuch
Teléfono: +48 324493956
Correo electrónico: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pszczyna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Pawłowice
ul.Zjednoczenia 60
Pawłowice
43-250
Polonia
Persona de contacto: Józef Bałuch
Correo electrónico: gmina@pawlowice.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pawlowice.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Goczałkowice-Zdrój
ul.Szkolna 13
Goczałkowice-Zdrój
43-230
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: gmina@goczalkowicezdroj.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.goczalkowicezdroj.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miedźna
ul.Wiejska 131
Miedźna
43-227
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: urzad@miedzna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.miedzna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Pszczyński
ul.3 Maja 10
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: powiat@powiat.pszczyna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.pszczyna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul.Jana Kilińśkiego 5a
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: sekretariat@ptbspszczyna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ptbspszczyna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ul.3 Maja 9
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: arip@pszczyna.info.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pszczyna.info.pl

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul.Zdrojowa 4
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: poczta@pik-pszczyna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pik-pszczyna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach Zdroju
ul.Szkolna 13
Goczałkowice-Zdrój
43-230
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: gok@goczalkowicezdroj.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gok.goczalkowicezdroj.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul.Józefa Lompy 19
Miedźna
43-227
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: kontakt@gzgk-miedzna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gzgk-miedzna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Miejsko Powiatowo Biblioteka Publiczna
ul.Piastowska 1
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: mbp@pszczyna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.biblioteka-pszczyna.home.pl

I.1)Nombre y direcciones
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapetyczny. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul.dr Witolda Antesa 1
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w
Correo electrónico: biuro@port-pszczyna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.pszczyna.pl

I.1)Nombre y direcciones
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul.Dworcowa 23
Pszczyna
43-200
Polonia
Persona de contacto: j.w.
Correo electrónico: pup@pup-pszczyna.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pszczyna.praca.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna, Gminy Pawłowice, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gminy Miedźna, Powiatu Pszczy...

Número de referencia: IZP.271.1.0086.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminach: Pszczyna, Pawłowice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Powiatu Pszczyńskiego, GOK w Goczałkowicach- Zdrój, GZGK w Miedźnej, MPBP w Pszczynie, PORT Pszczyna, PUP Pszczyna. ARiPZP Sp. z o.o., PTBS Sp. z o.o. i PIK Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami) lub do infrastruktury, w której Zamawiający jest stroną umowy dystrybucyjnej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 202-458509

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pszczyna.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Léase:

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pszczyna.pl

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: pszczyna@pszczyna.pl

VII.2)Otras informaciones adicionales: