Suministros - 496287-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Mobiliario

2018/S 217-496287

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-436035)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
EKRSZ_35246750
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Hungría
Persona de contacto: Fodor Péter
Teléfono: +36 14338012
Correo electrónico: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rakásolható emeletes ágy beszerzése

Número de referencia: EKR000512332018
II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés / Rakásolható emeletes ágy beszerzése

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-436035

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
En lugar de:

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de maximum 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, összesen 400 darab termékre vonatkozó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Fémtechnológiai, és faipari termékek előállítása, gyártás és/vagy kereskedelme) szerződésszerűen teljesített szállításról szóló referenciával.

M2) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem csatolta be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Fémtechnológiai, és faipari termékek előállítása, gyártás és/vagy kereskedelme), az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, ha egyáltalán nem nyújt be, illetve nem az Ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban megadott paramétereknek megfelelő terméket tartalmazó jegyzéket, amely tartalmazza: főbb méretadatokat, a termék sematikus ábráját, rövid műszaki leírását, valamint 1, 13, 14, 17, 18, 19 sorok vonatkozásában a bútorszövet tekintetében az anyagvágatot (min. 5*5 cm), továbbá a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 sorok vonatkozásában a bútorlapra vonatkozó színminta fényképét, illetve az anyagvágat alapján nem teljesíti a "YEPP54" színre vonatkozó előírást, illetve a fénykép alapján a bútorlap nem elégíti ki a műszaki leírás "bükk" színárnyalatra vonatkozó előírásait.

Előzetes Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott M1)-M3) alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AZ EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a további (A-D) szakaszt nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1)-M3) alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

Léase:

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de maximum 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, összesen 400 darab termékre vonatkozó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Fémtechnológiai, és faipari termékek előállítása, gyártás és/vagy kereskedelme) szerződésszerűen teljesített szállításról szóló referenciával.

M2) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem csatolta be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Fémtechnológiai, és faipari termékek előállítása, gyártás és/vagy kereskedelme), az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, ha egyáltalán nem nyújt be, illetve nem az Ajánlatkérő által előírt műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmazó jegyzéket, amely tartalmazza: főbb méretadatokat, a termék sematikus ábráját, rövid műszaki leírását.

Előzetes Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott M1)-M3) alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AZ EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a további (A-D) szakaszt nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1)-M3) alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: