Suministros - 496291-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsko-Biała: Equipo informático diverso

2018/S 217-496291

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-454071)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Bielski
Piastowska 40
Bielsko-Biała
43-300
Polonia
Persona de contacto: Jacek Kuliński
Correo electrónico: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl
Fax: +48 338136897
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.bielsko.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała
43-300
Polonia
Persona de contacto: Jacek Kuliński
Correo electrónico: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl
Fax: +48 338136897
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.bielsko.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Czechowice-Dziedzice
pl. Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polonia
Persona de contacto: Jacek Kuliński
Correo electrónico: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl
Fax: +48 338136897
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.bielsko.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nombre y direcciones
Województwo Śląskie
Ligonia 46
Katowice
40-037
Polonia
Persona de contacto: Jacek Kuliński
Correo electrónico: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl
Fax: +48 338136897
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.bielsko.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Cieszyn
Rynek 1
Cieszyn
43-400
Polonia
Persona de contacto: Jacek Kuliński
Correo electrónico: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl
Fax: +48 338136897
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.bielsko.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”

Número de referencia: BZ.272.17.2018.HM
II.1.2)Código CPV principal
30236000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”

W ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiot zamówienia realizowany jest na rzecz następujących Partnerów projektu: Powiat Bielski, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Czechowice-Dziedzice, Województwo Śląskie oraz Miasto Cieszyn.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-454071

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 09/02/2019
Léase:
Fecha: 10/02/2019
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: