Suministros - 496299-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole: Reactivos de laboratorio

2018/S 217-496299

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-435988)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
ul. Kośnego 53
Opole
45-372
Polonia
Persona de contacto: Iwona Kapuścińska
Teléfono: +48 774433622
Correo electrónico: przetargidlg@szpital.opole.pl
Fax: +48 774433021
Código NUTS: PL524

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.opole.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą platform analitycznych, sortera próbek oraz analizatorów

Número de referencia: PNE.D.ZDL.31.18
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą platform analitycznych, sortera próbek oraz analizatorów”

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

Zadanie nr 1 – Zakup odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą platform analitycznych oraz sortera próbek.

Zadanie nr 2 – Zakup odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych.

Zadanie nr 3 – Zakup testów paskowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora testów paskowych i oceny elementów morfotycznych moczu

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został:

1)we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

2)w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

3) w Specyfikacjach funkcjonalno-technicznych stanowiących załączniki nr 3-1, 3-2 i 3-3 do SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-435988

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: