Suministros - 496311-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Ecocardiógrafos

2018/S 217-496311

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-453813)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
221964385
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Polonia
Persona de contacto: Dział zamówień publicznych
Teléfono: +48 587684281
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684286
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.copernicus.gda.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa echokardiografów mobilnych oraz urządzenia do chemioterapii dootrzewnowej oraz izolowanej perfuzji kończynowej w hipertermii wraz z sukcesywnymi dostawami jednorazowych zestawów”

Número de referencia: D10.251.72.M.2018
II.1.2)Código CPV principal
33112340
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa echokardiografów mobilnych oraz urządzenia do chemioterapii dootrzewnowej oraz izolowanej perfuzji kończynowej w hipertermii wraz z sukcesywnymi dostawami jednorazowych zestawów (CPV: 33112340-3).

Pakiet 1 Echokardiograf mobilny (zad. 1 i 2)

Pakiet 2 Urządzenie do chemioterapii dootrzewnowej oraz izolowanej perfuzji kończynowej w hipertermii wraz z sukcesywnymi dostawami jednorazowych, sterylnych zestawów do wykonywania procedury HIPEC.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna” - jeżeli dotyczy, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-453813

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Początek
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Léase:
Fecha: 06/12/2018
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Koniec
En lugar de:
Fecha: 27/12/2018
Léase:
Fecha: 10/12/2018
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Początek
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Léase:
Fecha: 06/12/2018
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Koniec
En lugar de:
Fecha: 27/12/2018
Léase:
Fecha: 10/12/2018
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 20/01/2019
Léase:
Fecha: 24/01/2019
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wadium dla części nr 1: 6 000 PLN

Wadium dla część nr 2: 18 000 PLN

Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do 10.12.2018 r. Przy czym sukcesywne dostawy materiałów w ramach pakietu nr 2, następować będą w terminie 3 dni roboczych od dania otrzymania zamówienia.

Termin obowiązywania umowy w sekcji II.2.7 został zmieniony w związku ze zmiana SIWZ.