Suministros - 496316-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2018/S 217-496316

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 198-447448)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-558
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Janikowska
Teléfono: +48 426895911
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kopernik.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nr spr 124/ZP/18 D Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Número de referencia: 124/ZP/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo oraz opisanego w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany produkt.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 198-447448

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 27/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: