Suministros - 496317-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Pieszyce: Equipamiento médico

2018/S 217-496317

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 192-433358)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
przetargi@przychodniapieszyce.eu
Pieszyce
58-250
Polonia
Persona de contacto: Urszula Słowik; Daniel Ekiel
Teléfono: +48 748365362
Correo electrónico: przetargi@przychodniapieszyce.eu
Fax: +48 748367227
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.przychodniapieszyce.eu

Dirección del perfil de comprador: http://www.przychodniapieszyce.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach – kriokomora.

Número de referencia: ZP 6.2/10/1/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja kriokomory na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. dostawę, instalację i uruchomienie Urządzenia;

b. przeszkolenie osób obsługujących Urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i konserwacji;

c. udzielenie gwarancji na minimalny okres 24 m-c oraz na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433358

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
En lugar de:

Początek: 03/12/2018

Koniec: 01/02/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Początek: 03/12/2018

Koniec: 04/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2019

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 19/01/2019

Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: