Suministros - 496335-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo y material informático

2018/S 217-496335

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków
30-134
Polonia
Persona de contacto: Renata Tekiela
Teléfono: +48 126399250
Correo electrónico: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.straz.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych, Budowa Systemu Bezpieczeństwa Danych, dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji

Número de referencia: WZP.2370.6.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych wraz z uruchomieniem usługi chmury prywatnej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przeprowadzenie analizy przed wdrożeniowej i przygotowanie na jej podstawie harmonogramu wdrożenia; dostawa urządzeń, oprogramowania oraz licencji i elementów niezbędnych do funkcjonowania systemu, środowisk wirtualizacyjnych i replikacji Centrum Przetwarzania Danych KW PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106 oraz w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych w Krakowie ul. Rozrywki 26 w tym w szczególności:

Budowa Centrum Przetwarzania Danych w siedzibie Zamawiającego tj. Kraków ul. Zarzecze 106;

Przeniesienie obecnego systemu Centrum Przetwarzania Danych z lokalizacji ul. Zarzecze 106 do Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych na ul. Rozrywki 26 w Krakowie i rozbudowa;

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji niezbędnego do archiwizacji danych z Centrum Przetwarzania Danych;

Dostawa i wdrożenie chmury prywatnej umożliwiającej współdzielenie w czasie rzeczywistym dokumentów i pracy grupowej w sieci wewnętrznej Zamawiającego;

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu niezbędnego do monitorowania zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;

Dostosowanie systemu do potrzeb i wymagań Zamawiającego;

Przeprowadzenie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy testów systemu;

Integracja Systemu ze wskazanymi systemami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania;

Uzgodnienie z Zamawiającym formy i konspektu szkoleń oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników;

Produkcyjne wdrożenie Systemu;

Wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej;

Serwis gwarancyjny i świadczenie

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 91
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.01-12-0085/17

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 148-338439

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych wraz z uruchomieniem usługi chmury prywatnej

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
20/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 8
Kraków
30-732
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 2 417 000.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
30200000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem dostawy jest:

Przeprowadzenie analizy przed wdrożeniowej i przygotowanie na jej podstawie harmonogramu wdrożenia; dostawa urządzeń, oprogramowania oraz licencji i elementów niezbędnych do funkcjonowania systemu,środowisk wirtualizacyjnych i replikacji Centrum Przetwarzania Danych KW PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106 oraz w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych w Krakowie ul. Rozrywki 26 w tym w szczególności:

Budowa Centrum Przetwarzania Danych w siedzibie Zamawiającego tj. Kraków ul. Zarzecze 106;

Przeniesienie obecnego systemu Centrum Przetwarzania Danych z lokalizacji ul. Zarzecze 106 do Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych na ul. Rozrywki 26 w Krakowie i rozbudowa;

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji niezbędnego do archiwizacji danych z Centrum Przetwarzania Danych;

Dostawa i wdrożenie chmury prywatnej umożliwiającej współdzielenie w czasie rzeczywistym dokumentów i pracy grupowej w sieci wewnętrznej Zamawiającego;

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu niezbędnego do monitorowania zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;

Dostosowanie systemu do potrzeb i wymagań Zamawiającego;

Przeprowadzenie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy testów systemu;

Integracja Systemu ze wskazanymi systemami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania;

Uzgodnienie z Zamawiającym formy i konspektu szkoleń oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników;

Produkcyjne wdrożenie Systemu;

Wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej;

Serwis gwarancyjny i świadczenie usługi asysty technicznej z możliwością instalacji najnowszych wersji i aktualizacji do najnowszej wersji.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 91
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 417 000.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 8
Kraków
30-732
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Zmieniono model dostarczanej biblioteki taśmowej z modelu Dell TL2000 na model Dell ML3, zgodnie z zapisami rozdziału XX SIWZ nr WZP.2370.6.5.2018 z dnia 17.4.2018 r.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Model zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 2 417 000.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 417 000.00 PLN