Suministros - 496337-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento de licitación con negociación 

Hungría-Budapest: Equipo de videoconferencia

2018/S 217-496337

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10434
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Hungría
Persona de contacto: Hadnagy Tamás projektvezető
Teléfono: +36 14594200
Correo electrónico: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nisz.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nisz.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében videókommunikációs végpont struktúra kialakítása – adásvételi szerződés keretében

II.1.2)Código CPV principal
32232000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében videó-kommunikációs végpont struktúra kialakítása – adásvételi szerződés keretében.

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71315300
80511000
32232000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU2
Código NUTS: HU3
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A teljesítés fő helyszíne:

Az eszközök és a licencek szállítási helye a NISZ Zrt. Központi raktára (Budapest, X. ker. Maglódi u. 6.) Az eszközök telepítési helye Magyarország, a műszaki leírás mellékl

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Nyertes feladata az alábbi végpontok telepítése, és kapcsolódó szolgáltatások ellátása:

— 215 végponton fejlett video kommunikációs szolgáltatás az alábbi bontásban:

– 72 a bírósági szervezethez köthető helyszín (pl. törvényszékek, járásbíróságok),

– 39 büntetés-végrehajtási végpont,

– 21 kormányhivatali illetve egyéb területi közigazgatást kiszolgáló végpont,

– 18 végpont a bevándorlási hivatalok kiválasztott helyszínein, illetve

– 2 „mobil végpont” egyedi igények kielégítésére,

– 2 speciális „mobil végpont” védett személy meghallgatás céljára,

– 1 mobil „közvetítő állomás” rendezvények közvetítésére,

– 60 Járási Hivatal ill. Kormányablak (KAB) számára egyszerűbb kivitelű fix kiépítésű video konferencia végpont a rendszerhez történő csatlakozásra, a szükséges VK kliens, kamera és monitor biztosításával, pl. „bizalmastárgyaló” helyiségekben.

— A rendszerhez arra alkalmas mobil eszközökkel is csatlakozni lehet majd.

Kapcsolódó szolgáltatások:

— Felelős PM (Projekt Menedzsment) szervezet felállítása az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartásra,

— Minden egyes helyszínre egy előzetes ütemterv készítése a kivitelezés a végpontok átadásának, üzembe helyezésének a megvalósítására, melynek validálására Ajánlatkérővel történt egyeztetés után kerül sor,

— A végpontok működésének megtervezése minden végpont típus esetén a megajánlott eszköz készletfelhasználásával,

— A végpont grafikus kezelő felületének megtervezése az intézményektől begyűjtött követelmények alapján, a végponti eszközök működésének testreszabása, módosítása a megtervezett működési módok szerint, minden végpont típusra,

— A végpont típusok működésének és központi infrastruktúrával történő együttműködésének kialakítása és tesztelése az Ajánlatkérő budapesti telephelyén,

— A jelen dokumentumban meghatározott terv és egyéb dokumentációk elkészítése és átadása az Ajánlatkérő részére,

— A definiált követelményeknek megfelelő berendezéseket kell szállítania a meghatározott típusoknak,mennyiségeknek és ütemezett határidőknek megfelelően. A eszközök átvétele az egyes VIKI végpontok helyszínein történik az Intézményi telephelyeken,

— A végpontok előzetes felmérése, a helyiség berendezés megtervezése (felmérési paramétereket lásd 7.4 mellékletben) és átadása az Ajánlatkérő részére,

— Az eszközök telepítési helyszínre szállítása, felszerelése az előkészített helyekre,

— Az Ajánlatkérőt és az Intézményt képviselő munkatársakkal együttműködve az eszközök telepítését teljes körűen (pl. mikrofon, vezérlőpanel, monitorok kábelezése, konzolok elhelyezése, kamera látószög beállítás stb.)el kell végeznie,

— A telepítéséhez, felszereléshez szükséges kiegészítő eszközöket, anyagokat is biztosítania kell,

— Sikeres átvételi teszt végrehajtása a központi eszközöket üzemeltető munkatársakkal együttműködésben,

— A felszerelt/üzembe helyezett eszközök adminisztrációja és felszereléshez felhasznált pontos anyaglista(átadás-átvételi dokumentáció kitöltése, aláíratása és átadása az Ajánlatkérő részre), továbbá kivitelezési dokumentáció (rajz) elkészítése és átadása Ajánlatkérő részére,

— Telepítést követőleg rövid használati útmutató és helyi kezelők oktatása a központi eszközöket üzemeltető munkatársakkal együttműködésben, minden végponton, az átadott végpont helyszínén, legalább egy óra időtartamban, legfeljebb 10 fő részére,

— Biztosítania kell a gyártói berendezésekhez, amennyiben az létezik:

– részletes adminisztrációs kézikönyvet,

– részletes felhasználói kézikönyvet,

A Végpont működési terv elfogadását követő 10 munkanapon belül.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 13/11/2017
Fin: 10/08/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 225-468305

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 projekt keretében videókommunikációs végpont struktúra kialakítása – adásvételi szerződés keretében.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/09/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 599 120 095.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
32232000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
32232000
71315300
80511000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU2
Código NUTS: HU3
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Az eszközök és a licencek szállítási helye a NISZ Zrt. Központi raktára (Budapest, X. Ker. Maglódi u. 6.) Az eszközök telepítési helye Magyarország, a műszaki leírás mellékletében meghat. helyszínek.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Nyertes feladata az alábbi végpontok telepítése, és kapcsolódó szolgáltatások ellátása:

— 215 végponton fejlett video kommunikációs szolgáltatás az alábbi bontásban:

– 72 a bírósági szervezethez köthető helyszín (pl. törvényszékek, járásbíróságok),

– 39 büntetés-végrehajtási végpont,

– 21 kormányhivatali illetve egyéb területi közigazgatást kiszolgáló végpont,

– 18 végpont a bevándorlási hivatalok kiválasztott helyszínein, illetve

– 2 „mobil végpont” egyedi igények kielégítésére,

– 2 speciális „mobil végpont” védett személy meghallgatás céljára,

– 1 mobil „közvetítő állomás” rendezvények közvetítésére,

– 60 Járási Hivatal ill. Kormányablak (KAB) számára egyszerűbb kivitelű fix kiépítésű video konferencia végpont a rendszerhez történő csatlakozásra, a szükséges VK kliens, kamera és monitor biztosításával, pl. „bizalmastárgyaló” helyiségekben.

— A rendszerhez arra alkalmas mobil eszközökkel is csatlakozni lehet majd.

Kapcsolódó szolgáltatások:

— Felelős PM (Projekt Menedzsment) szervezet felállítása az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartásra,

— Minden egyes helyszínre egy előzetes ütemterv készítése a kivitelezés a végpontok átadásának, üzembe helyezésének a megvalósítására, melynek validálására Ajánlatkérővel történt egyeztetés után kerül sor,

— A végpontok működésének megtervezése minden végpont típus esetén a megajánlott eszköz készletfelhasználásával,

— A végpont grafikus kezelő felületének megtervezése az intézményektől begyűjtött követelmények alapján, a végponti eszközök működésének testreszabása, módosítása a megtervezett működési módok szerint, minden végpont típusra,

— A végpont típusok működésének és központi infrastruktúrával történő együttműködésének kialakítása és tesztelése az Ajánlatkérő budapesti telephelyén,

— A jelen dokumentumban meghatározott terv és egyéb dokumentációk elkészítése és átadása az Ajánlatkérő részére,

— A definiált követelményeknek megfelelő berendezéseket kell szállítania a meghatározott típusoknak,mennyiségeknek és ütemezett határidőknek megfelelően. A eszközök átvétele az egyes VIKI végpontok helyszínein történik az Intézményi telephelyeken,

— A végpontok előzetes felmérése, a helyiség berendezés megtervezése (felmérési paramétereket lásd 7.4 mellékletben) és átadása az Ajánlatkérő részére,

— Az eszközök telepítési helyszínre szállítása, felszerelése az előkészített helyekre,

— Az Ajánlatkérőt és az Intézményt képviselő munkatársakkal együttműködve az eszközök telepítését teljes körűen (pl. mikrofon, vezérlőpanel, monitorok kábelezése, konzolok elhelyezése, kamera látószög beállítás stb.)el kell végeznie,

— A telepítéséhez, felszereléshez szükséges kiegészítő eszközöket, anyagokat is biztosítania kell,

— Sikeres átvételi teszt végrehajtása a központi eszközöket üzemeltető munkatársakkal együttműködésben,

— A felszerelt/üzembe helyezett eszközök adminisztrációja és felszereléshez felhasznált pontos anyaglista(átadás-átvételi dokumentáció kitöltése, aláíratása és átadása az Ajánlatkérő részre), továbbá kivitelezési dokumentáció (rajz) elkészítése és átadása Ajánlatkérő részére,

— Telepítést követőleg rövid használati útmutató és helyi kezelők oktatása a központi eszközöket üzemeltető munkatársakkal együttműködésben, minden végponton, az átadott végpont helyszínén, legalább egy óra időtartamban, legfeljebb 10 fő részére,

— Biztosítania kell a gyártói berendezésekhez, amennyiben az létezik:

– részletes adminisztrációs kézikönyvet,

– részletes felhasználói kézikönyvet,

A Végpont működési terv elfogadását követő 10 munkanapon belül.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 13/11/2017
Fin: 10/08/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 599 120 095.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Alapszerződés hatályba lépését követően az Alapszerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásában (a továbbiakban: „1. sz. melléklet") meghatározott eszközök egy részét, a szerződéskötést követően bekövetkezett okok miatt nem tudja teljesíteni. A teljesítés elmaradását Eladó abban jelölte meg, hogy a megajánlott eszközök gyártása a szerződéskötést követően megszűnt. Eladó gyártásból kivett eszközök helyett egyidejűleg az eszközökkel műszaki szempontból azonos értékű helyettesítő eszközöknek az eredeti szerződéses árakon történő szállítását vállalta.

Módosítás tárgya:

I. Szállítandó eszközök módosítása:

1. Eredetileg megajánlott eszköz:

Lenovo ThinkPad Edge E460 i5 8GB 256SSD

Szállítandó új eszköz:

LENOVO ThinkPad E470, i5 7200U/8GB/256GB SSD

2. Eredetileg megajánlott eszköz:

SMART SDC 450 8*optikai zoom, VGA bement, VGA/DVI/USB kimenetek

Szállítandó új eszköz: EPSON ELP-DC21

3. Eredetileg megajánlott eszköz: Pioneer XW

Szállítandó új eszköz: KRK ROKIT 5

4. Eredetileg megajánlott eszköz: Samsung DC55H

Szállítandó új eszköz: Samsung DC55E

Eladó kijelenti, hogy a meghatározott eszközök, a fentebb hivatkozott közbeszerzésben megjelölt műszaki elvárásoknak minden tekintetben megfelelnek.

Megrendelő, a megajánlott új eszközöket műszaki megfelelőség szempontjából megvizsgálta és megfelelőnek találta.

II. Határidők módosítása

Felek az Alapszerződés 3.1. pontja alapján 10.8.2018-ében meghatározott végteljesítési határidőt 30.9.2018-ra módosítják.

A szerződés módosításának dátuma: 23.8.2018.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A szállítandó eszközök módosításának közvetlen indoka az, hogy a jelen módosításban meghatározott eszközök szállítására Eladó, az eszközöknek az Alapszerződés megkötését követően történt piacról való kivezetése folytán nem képes.

A határidő hosszabbításának indoka, hogy a telepítési helyszínek egy részét Megrendelő nem tudta Eladó részére átadni. Az Alapszerződés teljes mennyiségéből 150 db végpont létesítése a szerződésben meghatározott részteljesítési időpontig teljesült. A szerződés ütemezése alapján 64 db Országos Bírói Hivatali (továbbiakban: OBH) (vp6, vp6v) végpont, valamint 1 db Kormányablak (VP1) telepítésének 11.8.2018-ig kellene megtörténnie. Az Alapszerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetés során OBH közvetlenül a Vállalkozónak jelezte, hogy a részéről felmerült akadályoztatás (a telepítés helyszínéül szolgáló tárgyalótermekben építési munkák zajlanak) merült fel, ami miatt az Alapszerződésben meghatározott végteljesítési határidőig nem tudja teljesíteni.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 599 120 095.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 599 120 095.00 HUF