Prekės - 496436-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Čekija-Praha: Policijos automobiliai

2019/S 204-496436

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Česká republika - Ministerstva vnitra
Nacionalinis registracijos Nr.: 00007064
Adresas: Poštovní schránka 160
Miestas: Praha 6
NUTS kodas: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Pašto kodas: 160 41
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Ing. Martin Šlemer
El. paštas: pp.ovz@pcr.cz
Telefonas: +420 974835653

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.mvcr.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Rámcová dohoda na dodávky automobilů pro přepravu služebních psů na období 2018-2020

Nuorodos numeris: PPR-9376/ČJ-2018-990640
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34114200 Policijos automobiliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Vymezená část 1:

40 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 2 služebních psů

Vymezená část 2:

50 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 4 služebních psů

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 84 525 700.00 CZK
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

40 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 2 služebních psů

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34114200 Policijos automobiliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Prostory prodávajícího na území ČR.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Jedná se 40 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 2 služebních psů

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

50 ks automobilů pro přerpavu 5 osob a 4 služebních psů

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34114200 Policijos automobiliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Prostory prodávajícího na území ČR.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Jedná se o 50 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 4 služebních psů

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 082-183548
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

40 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 2 služebních psů

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/10/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Techsport s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25524135
Adresas: Pekařská 33, 602 00 Brno
Miestas: Brno
NUTS kodas: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Pašto kodas: 602 00
Šalis: Čekija
El. paštas: naider@techsport.cz
Telefonas: +420 605247554
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 42 194 215.88 CZK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 30 689 200.00 CZK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

50 ks auotmobilů pro přerpavu 5 osob a 4 služebních psů

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/10/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Techsport s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25524135
Adresas: Pekařská 33
Miestas: Brno
NUTS kodas: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Pašto kodas: 602 00
Šalis: Čekija
El. paštas: naider@techsport.cz
Telefonas: +420 605247554
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 61 823 140.49 CZK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 53 836 500.00 CZK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Za 3/4 roku 2019 bylo čerpáno z rámcové dohody z druhé vymezené části 2 20 457 870,- CZK bez DPH. Oznámení je uveřejněno souhrnně za 3/4 roku 2019 dle § 137 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019