Prekės - 496446-2019

22/10/2019    S204

România-Slatina: Vehicule de teren

2019/S 204-496446

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Olt
Număr naţional de înregistrare: 4394706
Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 14
Localitate: Slatina
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 230025
Țară: România
Persoană de contact: Vasilică Pătrașcu
E-mail: achizitii@cjolt.ro
Telefon: +40 249431080
Fax: +40 249431122

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjolt.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulg... detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
34113300 Vehicule de teren
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality), după cum urmează:

Lot 1:

(a) 34113300-5 – vehicule de teren:

— autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri – 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: incendii forestiere, inundații, cutremure, alunecări de teren, accidente rutiere, accidente de circulație, accidente industriale, clădiri, evenimente publice importante,

— autoutilitară – 1 bucată, pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt,

— ATV – 3 bucăți, pentru intervenții în activitățile zilnice ale Inspectoratului Jandarmeriei Olt,

— autovehicul (capacitate maximă 1 600 cm³) – 3 bucăți, pentru intervenții în activitățile Inspec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente intervenție pe apă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34521400 Bărci de salvare
39525300 Veste de salvare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Judetul Olt.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Barcă din fibră de sticlă, 1 bucată – pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt.

Vesta de salvare, 5 bucăți – pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt.

Sfoară, 100 de metri – pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractele de finanţare Subsidy Contract nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat între UAT Județul Olt - Consiliul Județean Olt ș... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente intervenție

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34113300 Vehicule de teren
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Judetul Olt.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri – 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: incendii forestiere, inundații, cutremure, alunecări de teren, accidente rutiere, accidente de circulație, accidente industriale, clădiri, evenimente publice importante.

— autoutilitară – 1 bucată, pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt,

— ATV – 3 bucăți, pentru intervenții în activitățile zilnice ale Inspectoratului Jandarmeriei Olt,

— autovehicul (capacitate maximă 1 600 cm³) – 3 bucăți, pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractele de finanţare Subsidy Contract nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat între UAT Județul Olt - Consiliul Județean Olt ș... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 090-215225
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/10/2019