Prekės - 496480-2019

22/10/2019    S204

Lenkija-Varšuva: Specialios paskirties motorinės transporto priemonės

2019/S 204-496480

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Nacionalinis registracijos Nr.: ZP/220-61/19/JS
Adresas: ul. Wawelska 52/54
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-922
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Sukiennik
El. paštas: zamowienia@gios.gov.pl
Telefonas: +48 223692075
Faksas: +48 228258519

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gios.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną

Nuorodos numeris: ZP/220-61/19/JS
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 4 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z chłodnią.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część I – dostawa samochodów (typ furgon) dla zespołów obsługujących BSP.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34136100 Lengvieji furgonai
34113000 Transporto priemonės su 4 ratų pavara
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 4 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z chłodnią.

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na silnik i podzespoły / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część II – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w lodówki.

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34136100 Lengvieji furgonai
34113000 Transporto priemonės su 4 ratų pavara
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 3 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pic-up z chłodnią.

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na silnik i podzespoły / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część III – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w chłodnię.

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34136100 Lengvieji furgonai
34113000 Transporto priemonės su 4 ratų pavara
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 3 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z chłodnią.

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na silnik i podzespoły / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2) Pzp z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w celu ochrony interesu Zamawiającego który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 146-359017
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Część I – dostawa samochodów (typ furgon) dla zespołów obsługujących BSP.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Część II – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w lodówki.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Część III – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w chłodnię.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. Niniejsze zamówienie jest podzielone na części.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części przewidziane w SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty zawierającej 1 propozycję cenową na każdą część zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, do złożenia razem z ofertą aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wskazanych w części VII SIWZ.

8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

— część I - w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

— część II - w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— część III - w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019