Varor - 496608-2019

22/10/2019    S204

Sverige-ALVESTA: TV-utrustning och audiovisuell utrustning

2019/S 204-496608

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 179-435561)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Alvesta kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0639
Postadress: 342 80
Ort: ALVESTA
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 342 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Danielle Berggren
E-post: danielle.berggren@alvesta.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.alvesta.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AV-media

Referensnummer: 19/96
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32320000 TV-utrustning och audiovisuell utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Förfrågan avser bland annat projektorer, VR-system, högtalare och smartboards enligt bifogad kravspecifikation. Även spelkonsoler kan komma att bli aktuellt för avrop och bör erbjudas av anbudsgivande leverantör.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-435561

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 28/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 29/10/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: