Prekės - 496629-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Slovakija-Bratislava: Priekabos

2019/S 204-496629

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 184-447444)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 35919001
Adresas: Dúbravská cesta
Miestas: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS kodas: SK SLOVENSKO
Pašto kodas: 841 04
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Bc. Linda Durajová
El. paštas: lindadurajova@ndsas.sk
Telefonas: +421 212345678

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Nuorodos numeris: 422672
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34223300 Priekabos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 120 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 10 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 40 ks).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 184-447444

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: I.1)
Keistino teksto vieta: Názov a adresy
Yra:

Kontaktná osoba: Bc. Linda Durajová

Telefón: +421 212345678

Email: lindadurajova@ndsas.sk

Turi būti:

Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Szabová

Telefón: +421 258311120

Email: klaudia.szabova@ndsas.sk

Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 04/11/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 04/11/2019
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: