Paslaugos - 496718-2020

20/10/2020    S204

Lenkija-Oleszno: Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos

2020/S 204-496718

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adresas: ul. Główna 1
Miestas: Oleszno
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 78-513
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Katarzyna Trębas
El. paštas: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Telefonas: +48 261474572
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.16wog.wp.mil.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/16wog
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/16wog
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Skarb Państwa, 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne

Nuorodos numeris: 687/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90600000 Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 1 – zabezpieczenie w przenośne urządzenia sanitarne typu: kabiny WC Standard, kabiny WC typu VIP, kontenery WC typu exclusive oraz umywalki dwustanowiskowe wolnostojące wraz z ich obsługą

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90600000 Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W ramach niniejszej usługi wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne typu: kabiny WC typu Standard, kabiny WC typu VIP, kontenery WC exclusive oraz umywalki dwustanowiskowe wolnostojące ustawiane doraźnie wg potrzeb, przy czym usługa zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne w terminach ilościach oraz typach urządzeń zgodnie z potrzebami zamawiającego ustalana będzie każdorazowo na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2021
Pabaiga: 31/12/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 80 % zamówienia podstawowego, przy czym prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy, cena jednostkowa prawa opcji będzie na takich samych warunkach jak zamówienia podstawowego określona w formularzu cenowym dołączonym do oferty przez wykonawcę, o zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 2 – zabezpieczenie w przenośne urządzenia sanitarne typu: kabiny WC standard, kabiny WC typu VIP, wraz z ich obsługą serwisową zamawiane do ustawienia w systemie stacjonarnym w obiektach ad...

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90600000 Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W ramach niniejszej zadania wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne typu: kabiny WC typu standard, kabiny WC typu VIP, kontenery ustawiane stacjonarnie wg potrzeb, przy czym usługa zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne w terminach ilościach oraz typach urządzeń zgodnie z potrzebami zamawiającego ustalana będzie na podstawie pisemnego harmonogramu, ustalonego z każdą grupą zabezpieczenia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2021
Pabaiga: 31/12/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 80 % zamówienia podstawowego, przy czym prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy, cena jednostkowa prawa opcji będzie na takich samych warunkach jak zamówienia podstawowego określona w formularzu cenowym dołączonym do oferty przez wykonawcę, o zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.1579) wydane przez organ wykonawczy gminy, na terenie których realizowany będzie przedmiot umowy;

b) dokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (oczyszczalnię...

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca posiada:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

— dla zadania nr 1: min 200 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2: min 5 000,00 PLN,

np. w przypadku kiedy wykonawca składa ofertę na 2 zadania, winien zsumować wartość ww. wymaganych zdolności i wykazać środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość min. 205 000,00 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę (na każde zadanie) polegającą na wynajmie i obsłudze kabin WC Standard, kabin WC typu VIP, kontenerów WC typu exclusive lub podobne o wartości każdej usługi (zawartej umowy) nie mniejszej niż:

— zadanie 1 – 300 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 5 000,00 PLN z potwierdzeniem należytego wykonania usług.

Uwaga.

Jeżeli wartość usług (zawartej umowy) wskazana przez wykonawcę jest wyższa niż 305 000,00 PLN i spełnia wymagania zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, może on wykazać jedną usługę dla obu zadań.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 23/11/2020
Vietos laikas: 09:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/11/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, budynek nr 42, pomieszczenie nr 118.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: KIO
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020