A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 496730-2022

12/09/2022    S175

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2022/S 175-496730

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várhelyi Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új elektromos szóló autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001105562020
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új elektromos szóló autóbuszok beszerzése és a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakítása (BKV Zrt. TB-242/20)

(mennyiség: 80 darab jármű és az ezekhez tartozó töltőoszlopok valamint a szükséges telephelyi infrastruktúra kiépítése a szerződéstervezet szerinti bontásban és ütemezésben)

Opcionálisan megrendelhető tétel: Wifi szolgáltatás, USB töltőpontok kiépítése (10 db/jármű)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 42 625 340.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. ATÜI Óbuda Divízió: 1037 Budapest, Pomázi út 15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés új elektromos szóló autóbuszok és az ezekhez tartozó töltőoszlopok beszerzéséhez a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakításával (BKV Zrt. TB-242/20)

Mennyiség: 80 darab jármű és az ezekhez tartozó töltőoszlopok a szükséges telephelyi infrastruktúra kiépítésével, a szerződéstervezet szerinti bontásban és ütemezésben. Opcionálisan megrendelhető tétel: a Wifi szolgáltatás, USB töltőpontok kiépítése (10 db/jármű)

A beszerzés tárgya magában foglalja a műszaki leírásban előírt feltételeknek megfelelő járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű magyarországi forgalomba helyezését is egybefüggő rendszámtartománnyal, a kapcsolódó költségekkel együtt (beleértve járművenként 1-1 db, 400 VDC háromfázisú csatlakozási ponthoz építhető töltő leszállítását) és a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakítását.

Járművek: új, szóló, egyszintes, 100 %-ban alacsonypadlós, tipikusan budapesti körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtók a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkednek el, stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú (M3/I. kategóriájú) személyszállító, komfortos kialakítású, utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, alacsony karbantartás igényű, , 11 500 mm - 12 800 mm hosszúságú, legfeljebb 2 550 mm szélességű, klímaberendezéssel együtt legfeljebb 3 400 mm magasságú elektromos autóbuszok.

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, a beszerzendő járművek részletes műszaki jellemzőit, a konstrukciós követelményeket, valamint az átadandó dokumentációk ismertetését (formátumkövetelményekkel), illetve az infrastruktúra létesítésével kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részenként a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Járművekre vonatkozó többletjótállási idő (hónap) (0-24 hónap, kilométerkorlátozás nélkül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (naptári nap) (legfeljebb 240 naptári nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionálisan megrendelhető tétel: Wifi szolgáltatás és USB töltőpontok kiépítése (10 db/jármű)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. (jótállás) szempont esetén egyenes arányosítás

2. (teljesítési határidő) és 3. (ajánlati ár összesen, Euro) szempont esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 063-161178
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új elektromos szóló autóbuszok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/08/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SKODA ELECTRIC a.s.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38283732
Postai cím: Prumyslová Ulice 610/2a
Város: Doudlevce, Plzen
NUTS-kód: CZ0 Česko
Postai irányítószám: 30100
Ország: Csehország
E-mail: pavel.kuch1@skoda.cz
Telefon: +420 736758684
Internetcím: https://www.skoda.cz/en/about-company/skoda-electric-a-s/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42 625 340.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 2 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

projekt menedzsment, szervíz, garancia tartás

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. SKODA ELECTRIC a.s. (Csehország 30100 Doudlevce, Plzen, Prumyslová Ulice 610/2a.; CZ47718579) ajánlattevő.

2. MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (Magyarország 2330 Dunaharaszti, Csonka János Utca 2 12003653-2-44) ajánlattevő.

3. Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest Kárpát utca 21.; 12938713-2-41.) és INTER TRACTION ELECTRICS Kft. (1045 Budapest Istvántelki utca 8., 13166818-2-41) közös ajánlattevő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2022