Servicios - 496781-2019

22/10/2019    S204

Sverige-JÖNKÖPING: Konsulttjänster för företagsutveckling

2019/S 204-496781

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens Jordbruksverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4151
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 551 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Lena Söderblom
E-post: lena.soderblom@jordbruksverket.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sjv.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftyvezidz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftyvezidz&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kompetensutveckling i form av mentorprogram för jordbruks- och trädgårdsföretag för norra Sverige

Referensnummer: 3.2.11-12403/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inbjudan att lämna anbud

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på utförande av mentorprogram för jordbruks- och trädgårdsföretag inom Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Uppdraget är en del av det svenska Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Uppdraget består i att anordna mentorprogram för företagare som vill utveckla sitt företag och kan ha nytta av en dialog med en erfaren företagare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80510000 Specialutbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inbjudan att lämna anbud

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på utförande av mentorprogram för jordbruks- och trädgårdsföretag inom Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Uppdraget är en del av det svenska Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Uppdraget består i att anordna mentorprogram för företagare som vill utveckla sitt företag och kan ha nytta av en dialog med en erfaren företagare.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 16/12/2019
Slut: 15/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: JÖNKÖPING
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019