Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 49698-2023

25/01/2023    S18

die Niederlande-Bergen op Zoom: Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen

2023/S 018-049698

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Vorinformation - Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Bergen op Zoom
Postanschrift: Jacob Obrechtlaan 4
Ort: Bergen op Zoom
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 4611 AR
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Tom Heijnen
E-Mail: t.heijnen@bergenopzoom.nl
Telefon: +31 164277136
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bergenopzoom.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=214772
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=214772
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opvang van statushouders in een hotel- of opvangaccommodatie

Referenznummer der Bekanntmachung: dCI-000351
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85311000 Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens de opvang van statushouders in een opvang/ hotelaccommodatie (hierna: accommodatie) aan te besteden middels een procedure voor sociale en andere specifieke diensten conform de Aanbestedingswet 2012.

De initiële contractperiode loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023. De optie tot verlenging bedraagt 4 x 6 maanden.

De gemeente wenst een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verzorgen van de in de vooraankondiging benoemde diensten met betrekking tot de opvang van statushouders in een accommodatie.

De volledige omschrijving van de opdracht, een overzicht van de eisen en voorwaarden gebonden aan de opdracht en opties tot wijzigen leest u in de vooraankondiging.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55110000 Hotel-Übernachtungen
85311000 Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

Gemeente Bergen op Zoom

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Initiële contractperiode 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023. De optie tot verlenging bedraagt 4 x 6 maanden.

De gemeente wenst een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verzorgen van de volgende diensten met betrekking tot de opvang van statushouders in een hotelaccommodatie:

- Het, al dan niet tegelijkertijd, opvangen van zestig (60) statushouders binnen de grenzen van de gemeente Bergen op Zoom. Individuele statushouders worden binnen de looptijd van de overeenkomst geplaatst en opgevangen voor maximaal zes maanden geteld vanaf de dag dat een statushouder geplaatst is;

- Voor de periode zoals in de aanhef van deze vooraankondiging beschreven met daarbij de opties tot verlenging zoals verder beschreven;

- Verzorgen van minimaal drie maaltijden (afwisselend en gezond) per dag, passend bij de geloofsovertuiging van de individuele statushouder, en dranken;

- Opdrachtnemer dient gedurende de periode waarin hij de opvang van statushouders realiseert een signaleringsfunctie te vervullen. Dit houdt in, doch niet gelimiteerd, het opmerken van afwijkend gedrag of problemen binnen de opvang. Deze signalen dienen direct door te worden gegeven aan de contactpersoon van VluchtelingenWerk.

NB. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn indicatief en kunnen naar behoefte en noodzaak fluctueren. De gemeente stuurt gedurende de looptijd op inhoudelijke en kostenaspecten van de dienstverlening.

Optie tot het wijzigen van de scope:

Op dit moment is de scope vastgesteld op basis van de wettelijke taakstelling zoals door het Rijk bepaald en de financiële kaders die het COA voor de opvang van statushouders beschikbaar stelt.

De gemeente behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst de scope van de opdracht te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit kan het gevolg zijn van een wijziging door het Rijk in de wettelijke taakstelling van de gemeente en/ of een wijziging in de opdrachtomschrijving, de dienstverlening of de financiële kaders door het COA. Hierdoor kan het aantal statushouders dat opgevangen dient te worden gedurende de opdracht op- of afgeschaald worden.

De gemeente behoudt zich het recht voor wanneer de HAR regeling wijzigt ofwel de instructies van het COA wijzigen, met in achtneming van een opzegperiode van 1 maand, de opdracht te onderbreken en te beëindigen.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/03/2023
Ende: 30/06/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Enkel aanbieders waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen komen in aanmerking voor deelname aan de verdere procedure:

- Geen uitsluitingsgronden van toepassing conform het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

- Opdrachtnemer beschikt de voor de branche geldende kwaliteitscertificeringen (hotelwezen, opvang voor mensen, voedselbereiding etc.) of verklaart zich bereid zich voor eigen risico en kosten te laten inspecteren door een onafhankelijke instantie;

- Aantoonbare ervaring met, of aantoonbaar direct in het aanbod kunnen voorzien, van de uitvoering van opvang van statushouders met een minimale omvang van 35 personen;

- Aanbieder is aantoonbaar in staat de gehele opdracht per 1 maart 2023 uit te voeren.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
01/03/2023

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank arrondissement Zeeland-West Brabant
Ort: Breda
Land: Niederlande
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023