Dienstleistungen - 497069-2019

22/10/2019    S204

Polen-Sianów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2019/S 204-497069

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karnieszewice
Postanschrift: Trawica 8a
Ort: Sianów
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 76-004
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Cal
E-Mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Telefon: +48 943168496
Fax: +48 943168481

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.karnieszewice.szczecinek.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_karnieszewice/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karnieszewice
Ort: Sianów
Postleitzahl: 76-004
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Cal
Telefon: +48 943185227
E-Mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 943168481
NUTS-Code: PL426 Koszaliński

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_karnieszewice/zamowienia_publiczne

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarządzająca własnością Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.1.8.2019.AC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki nasienno-szkółkarskiej oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zwane Pakietami.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 15 860 931.30 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – leśnictwa: Iwięcino, Niemica, Lejkowo oraz Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231300 Forstverwaltung
77231400 Forstinventur
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw: Iwięcino, Niemica i Lejkowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie leśnictw: Iwięcino, Niemica i Lejkowo wraz z obsługą Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w roku 2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 816 962.08 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II – leśnictwa: Kamionka, Sowinko i Sieciemin.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231300 Forstverwaltung
77231400 Forstinventur
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw: Kamionka, Sowinko i Sieciemin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie leśnictw: Kamionka, Sowinko i Sieciemin w roku 2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 426 084.98 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III – leśnictwa: Koszalin, Sianów, Chełmoniewo oraz Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231300 Forstverwaltung
77231400 Forstinventur
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw: Koszalin, Sianów, Chełmoniewo oraz Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie leśnictw: Koszalin, Sianów, Chełmoniewo oraz prace z zakresu gospodarki nasienno-szkółkarskiej w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim w roku 2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 726 745.92 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IV – leśnictwa: Mścice, Szczeglino i Węgorzewo.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231300 Forstverwaltung
77231400 Forstinventur
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw: Mścice, Szczeglino i Węgorzewo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie leśnictw: Mścice, Szczeglino i Węgorzewo w roku 2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 891 138.32 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie. W odniesieniu do środków finansowych lub zdolności kredytowej wykazywana kwota musi być nie mniejsza niż suma wartości środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganej dla wszystkich Pakietów, na które wykonawca składa swoją ofertę.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

1) dla Pakietu I – 318 000,00 zł,

2) dla Pakietu II – 370 000,00 zł,

3) dla Pakietu III – 310 000,00 zł,

4) dla Pakietu IV – 325 000,00 zł,

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

(I) Na potwierdzenie spełń, tego warunku w zakresie doświadczenia Wykon, zawrze w JEDZ informacje nt. usług właściwych dla danego Pakietu, wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). W JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług. Wykon, obowiązany będzie przedłożyć dowody, że usługi wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

(II) Na potwierdzenie spełń, tego warunku w zakresie potencjału technicznego Wykon, zawrze w JEDZ informacje nt. ilości wymaganego sprzętu dla danego Pakietu, którymi dysponuje Wykonawca.

(III) Na potwierdzenie spełń, tego warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykon, do realizacji zamówienia Wykon, zawrze w JEDZ informacje nt. ilości (l)osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkol, dopusz. do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezp. i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz.

1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obow. przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznaw. kwalifik.zawod. nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.

U. z 2016 r. poz. 65), (2) osób, które ukończyły szkol, w zakresie pracy ze środk.chem. zgodnie z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawn.wyd.na podst.poprzednio obow.przepisów.

W JEDZ należy podać info. nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykon, do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania. Dokum. potwierdzające spełń, tego warunku Wykon, będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamaw., nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw. do Wykon, po otwarciu ofert. Dokum. te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamaw. Ocena spełń, warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokum. lub oświad. złożonych przez Wykon. Jeżeli Wykon, ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełń, warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Pakiecie.

W odniesieniu do potencjału technicznego jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełń, warunku udziału w postęp, wskazać tego samego poten.techn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podst. 1 umowy lub większej ilości umów w tym samym roku) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu (dotyczy wszystkich Pakietów): hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpoż., pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz dodatkowo: dla Pak. I - obsługi PAD, a dla Pak. III prac z zakresu gosp. nasienno-szkółkarskiej w GN-S, na kwotę brutto nie mniejszą niż:

Dla Pak. I – 1 190 000,00 zł,

Dla Pak. II – 1 380 000,00 zł,

Dla Pak. II – 1 150 000,00 zł,

Dla Pak. IV – 1 260 000,00 zł,

2. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla:

Pak. I: maszyną leśną harvester, w ilości co najmniej 1 szt., ciągnikami z przyczepami do zrywki nasiębiernej (mogą być forwardery), w ilości co najmniej 3 szt., w tym koniecznie 2 forwardery, ciągnikiem o mocy pow. 60 KM przystosow. do zrywki półpodwieszonej, LKT lub równoważnym, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem aktywnym talerzowym z pogłębiaczem do przygot. gleby, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem LPZ lub równoważnym, z pogłębiaczem do przygot. gleby w ilości co najmniej 1 szt., rozdrabniaczem gałęzi, w ilości co najmniej 1 szt.,

Pak. II: maszyną leśną harvester, w ilości co najmniej 1 szt., ciągnikami z przyczepami do zrywki nasiębiernej (mogą być forwardery), w ilości co najmniej 3 szt., w tym koniecznie 2 forwardery,

Ciągnikiem o mocy powyżej 60 KM przystosow. do zrywki półpodwieszonej, LKT lub równoważnym, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem aktywnym talerzowym z pogłębiaczem do przygot. gleby, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem LPZ lub równoważnym, z pogłębiaczem do przygot. gleby w ilości co najmniej 1 szt., rozdrabniaczem gałęzi, w ilości co najmniej 1 szt.,

Pak.III: maszyną leśną harvester, w ilości co najmniej 1 szt., ciągnikami z przyczepami do zrywki nasiębiernej (mogą być forwardery), w ilości co najmniej 3 szt., w tym koniecznie 2 forwardery,

Ciągnikiem o mocy powyżej 60 KM przystosow. do zrywki półpodwieszonej, LKT lub równoważnym, w ilości co najmniej 1 szt., ciągnikiem do pracy na szkółce o max. rozstawie kół tylnych 1650 mm, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem aktywnym talerzowym z pogłębiaczem do przygotowania gleby, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem LPZ lub równoważnym, z pogłębiaczem do przygot. gleby w ilości co najmniej 1 szt., rozdrabniaczem gałęzi, w ilości co najmniej 1 szt.

Pak. IV: maszyną leśną harvester, w ilości co najmniej 1 szt., ciągnikami z przyczepami do zrywki nasiębiernej (mogą być forwardery), w ilości co najmniej 3 szt., w tym koniecznie 2 forwardery,

Ciągnikiem o mocy powyżej 60 KM przystosow. do zrywki półpodwieszonej, LKT lub równoważnym, w ilości co najmniej 1 szt., pługiem aktywnym talerzowym z pogłębiaczem do przygot. gleby, w ilości co najmniej 1 szt.,pługiem LPZ lub równoważnym, z pogłębiaczem do przygot. gleby w ilości co najmniej 1 szt., rozdrabniaczem gałęzi, w ilości co najmniej 1 szt.,

3. Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:co najmniej 6 osobami – które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszcz do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Min. Środow. z dnia 24 VIII 2006 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gosp. leśnej, dla każdego Pakietu, oraz dodatkowo: dla Pak.I - 2 osobami do obsługi PAD posiadającymi umiejętność obsługi komp PC i programów e-LAS- LOKALIZUJ-POŻAR 2 i Pak.III - co najmniej 2 osobami które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawicieli Zamawiającego.

2) Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy, po przekazaniu mu Zleceń przez Przedstawicieli Zamawiającego. 3) Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury.4) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/11/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/11/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 9.30 w Nadleśnictwie Karnieszewice, Trawica 8a, 76-004 Sianów, w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części (Pakietów). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(l)Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.ll.2.6) jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67ust.lpkt.6PZP w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.(2)W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23PZP, art.24 ust.5 pkt 1-2 i 4-8PZP.(3)Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępów. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następ, oświadczenia i dokumenty: oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdź, spełnienia warunków udziału w postępów, i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ; odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.lpktl3,14,21PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt5,6 PZP; Oświadczenie wykonawcy o: (a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art.24 ust.l pktl5 PZP); (b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art.24 ust.l pkt.22 PZP); (c)braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5,6 PZP; (d) braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.7 PZP; (e) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.8 PZP; (f) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.(4)Na potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l pkt.23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.(5)Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla poszczególnych Pakietów: Pakiet I - 51 000zł, Pakiet II - 60 000zł,

Pakiet III - 50 000zł, Pakiet IV - 52 000zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.(6)Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie, w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części zamówienia. (7)Przed zawarciem umowy Wykon. Zobowiązany jest do przedłożenia m.in. polisy OC dot.działał, objętej przedmiotem zamówienia na sumę ubezp. nie mniejszą niż 500 000 zł dla każdego Pakietu (8)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. (9)Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzyst. oferty z zastos.aukcji elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/10/2019