Servicios - 497076-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Roermond: Impresos varios

2018/S 217-497076

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
302458391
Maria Theresialaan 99
Roermond
6043 CX
Países Bajos
Persona de contacto: Pauline Bos
Teléfono: +31 703819724
Correo electrónico: ea@pro10.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.BsGW.nl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Druk- en printwerk inclusief verzending

II.1.2)Código CPV principal
22900000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW) wenst met 1 opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten die het drukken of printen, het couverteren en het verzenden van belastingpost verzorgt.

In deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure de eisen waaraan Inschrijvers en hun Inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de economisch meest voordelige Inschrijving wordt gekozen toegelicht.

Alle Inschrijvers die aan de minimumeisen voldoen worden van harte uitgenodigd een Inschrijving te doen, zelfstandig, als Samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op Derden.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 240 000.00 EUR / Oferta más elevada: 270 000.00 EUR considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22000000
79810000
79571000
79800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
II.2.4)Descripción del contrato:

In 2017 zijn ca. 750 000 aanslagen verzonden door de Aanbestedende dienst. 500.000 aanslagen zijn verzonden via de post en 250 000 via MijnOverheid. Daarnaast heeft de Aanbestedende dienst in 2017 ca. 75 000 aanmaningen en 34 000 dwangbevelen verzonden (per post). De Aanbestedende dienst stuurt daarnaast op jaarbasis tussen 15 000 en 20 000 aanslagen, aanmaningen etc. naar het buitenland.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 149-341678
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Druk- en printwerk inclusief verzending

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Data B. Mailservice B.V.
02048148
Kapteynlaan 23
Leek
9351 VG
Países Bajos
Teléfono: +31 653456224
Correo electrónico: a.fledderman@datab.nl
Código NUTS: NL

Dirección de internet: http://www.datab.nl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 240 000.00 EUR / Oferta más elevada: 270 000.00 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank Limburg
Roermond
Países Bajos
Correo electrónico: ea@pro10.nl

Dirección de internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Paginas/default.aspx

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018