Építési beruházás - 497153-2022

13/09/2022    S176

Magyarország-Badacsonytomaj: Építési munkák

2022/S 176-497153

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733940219
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisztin N. László
E-mail: polgarmester@badacsonytomaj.hu
Telefon: +36 87571270
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.badacsonytomaj.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Alsó Bazársor és környező területek megújítása

Hivatkozási szám: EKR001197992021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, műszaki leírás szerinti feladatok elvégzése.

Tartalmaz különösen:

- legalább 550 fm közmű vezeték rendszer építést (szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz)

- legalább 3000 m2 kőburkolat (térburkolat) készítése

- Pihenőpark kialakítása 6800 m2 területen

- parkoló és és a parkolóhoz a műszaki leírás és tervek szerint kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 területen

- kertészeti munkák, mely során készül 3349 m2 gyepesítés, 661 db cserje ültetés, 225 db fa ültetés

- tartalmaz nettó 146 m2 alapterületű közhasználatú épület kivitelezését, mely építése során készülnek gépészeti szerelési, villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkák és tartalmaz felvonó telepítést

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A műszaki leírás és az árazatlan költségvetés terjedelmére tekintettel korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

https://drive.google.com/drive/folders/1Mpt1JGLDYLgbBNkGqhKqUqw0vfXfA6A9?usp=sharing

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Badacsonytomaj, 2553., 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2559/4., 0315/1., 0318.,

0319. hrsz. - Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, műszaki leírás szerinti feladatok elvégzése.

Tartalmaz különösen:

- legalább 550 fm közmű vezeték rendszer építést (szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz)

- legalább 3000 m2 kőburkolat (térburkolat) készítése

- Pihenőpark kialakítása 6800 m2 területen

- parkoló és és a parkolóhoz a műszaki leírás és tervek szerint kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 területen

- kertészeti munkák, mely során készül 3349 m2 gyepesítés, 673 db cserje ültetés, 55 db fa ültetés

- tartalmaz nettó 146 m2 alapterületű közhasználatú épület kivitelezését, mely építése során készülnek gépészeti szerelési, villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkák és tartalmaz felvonó telepítést

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A műszaki leírás és az árazatlan költségvetés terjedelmére tekintettel korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

https://drive.google.com/drive/folders/1Mpt1JGLDYLgbBNkGqhKqUqw0vfXfA6A9?usp=sharing

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő kizárólag a szerződéskötéskor megrendelheti az alábbi opciós tételek mindegyikének vagy csak az egyikének elvégzését is a szerződés teljesítési időtartamán belül:

6 db elárusító pavilon

1 db Mobil kerítésrendszer

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00018

II.2.14)További információk

A Szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A fenti teljesítési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.

Jelen eljárás egy egységet képez (egy egybefüggő terület), az egyes részfeladatok nem bonthatóak külön, azokat együttesen kell megvalósítani, a részajánlattétel műszaki-szakmai szempontokból nem biztosítható, a részekre bontással nem lenne biztosítható a közpénzek hatékony felhasználása.

A tervezésre egységesen került sor, valamennyi engedély a teljes kivitelezést az egybefüggő jellegre tekintettel egységesen kezeli, az engedélyek részekre bontására nincs lehetőség, azok kiadására is az egységes koncepció alapján került sor. Részekre bontás esetén az egyes szakaszokra külön engedély lenne szükséges, amelyet azonban az illetékes hivatalok a műszaki-szakmai egybefüggésre tekintettel nem adnak ki (például út engedély), egyik részfeladat nem valósítható meg a másik nélkül, megvalósításuk csak akkor lehetséges, ha a kivitelezést egy gazdasági szereplő egységesen végzi el. Részekre bontás esetén a feladatok nem lennének összehangolhatóak, a részek átnyúlnának egymáson, az egyes gazdasági szereplők egymás területein kéne elvégezniük párhuzamosan a kivitelezést, amely nem lehetséges.

A kivitelezés maga egy egységet képez, részekre történő bontása nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 010-016835
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Alsó Bazársor és környező területek megújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság 8360 Keszthely Pajta alja Út 2. 24120638-2-20

"SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 8300 Tapolca Gyulakeszi Út 8. 12656189-2-19

metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1107 Budapest Fogadó Utca 4. 25422359-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2022