Servicios - 497271-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Petróleo y destilados

2018/S 217-497271

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-436880)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polonia
Persona de contacto: Karol Gajewski
Correo electrónico: karol.gajewski@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.poczta-polska.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie karty paliwowej: paliw ciekłych, płynu do spryskiwacza, usług mycia pojazdu, opłaty za przejazd płatną autostradą dla pojazdów samochodowych eksploatowanych

Número de referencia: PI.PZ.2600.101.2018
II.1.2)Código CPV principal
09130000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. W zakresie części nr 1 zamówienia: Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych: paliw ciekłych, płynu do spryskiwacza, usług mycia pojazdu, opłaty za przejazd płatną autostradą, do pojazdów Poczty Polskiej S.A oraz spółek Grupy Poczty Polskiej, w stacjach paliw na obszarze Polski.

2. W zakresie części nr 2 – 39 zamówienia: Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy, na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-436880

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 11/02/2019
Léase:
Fecha: 18/02/2019
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 14:30
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 14:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: