Servicios - 497286-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Kobierzyce: Gas natural

2018/S 217-497286

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 175-397189)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Angelika Pucek
Teléfono: +48 713698161
Correo electrónico: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do wskazanych budynków należących do Kobierzyckiej Grupy Zakupowej.

Número de referencia: RŚZiZP.271.0070.2018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6kPa do instalacji znajdujących się w obiektach wskazanych w załączniku nr 1 (EXEL), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 j.t. ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Wykonawca świadczyć będzie usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa energetycznego obejmującą:

a) sprzedaż paliwa gazowego grupy E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji;

b) przesył lub dystrybucję paliwa gazowego do punktów zdawczo-odbiorczych.

3.W związku z tym, że niniejsze zamówienie udzielane jest na potrzeby powołanej Grupy Zakupowej zostało ono podzielone na 10 części.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-397189

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 29/11/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 14:20
Léase:
Fecha: 29/11/2018
Hora local: 14:20
VII.2)Otras informaciones adicionales: