Lieferungen - 49733-2023

25/01/2023    S18

Polen-Pabianice: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 018-049733

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 246-711920)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Postanschrift: ul. Zamkowa 16
Ort: Pabianice
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Fila- Wyleżych
E-Mail: efila@um.pabianice.pl
Telefon: +48 422254600
Fax: +48 422254669
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.um.pabianice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” w podziale na 7 części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4.2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział 4 oraz załącznik nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 2- Projekty umów odpowiednio dla danych części zamówienia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 246-711920

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2023

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: